Wydarzenia

Marsz Kobiet w Katowicach! 29.10.2017


Data wydarzenia: 29.10.2017
Miejsce: Katowice , śląskie
Organizowane przez: Ostra Zieleń Katowice

Chcemy przypomnieć obywatelkom i obywatelom Śląska, jak ważne są prawa kobiet. 
29 października o godź. 15:00 spotkajmy się na Rynku w Katowicach i wspólnie maszerujmy w obronie wolności i praw wyboru!

Domagamy się:

1. GODNYCH ZAROBKÓW
- równa płaca kobiet i mężczyzn,
- więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych,
- realne zabezpieczenia finansowe dla matek osób niepełnosprawnych,
- koniec z dyskryminacją w miejscach pracy ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie;

2. MOŻLIWOŚCI WYBORU KAŻDEJ KOBIETY
- ułatwiony dostęp do badań ginekologicznych dla nastolatek, 
- refundacja środków antykoncepcyjnych,
- dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty,
- finansowanie in vitro z budżetu państwa, 
- zapewnienie najwyższej jakości opieki okołoporodowej,
- bezpieczne przerywanie ciąży;

3. WALKI Z PRZEMOCĄ WOBEC KOBIET
- pomoc psychologiczna ofiarom przemocy domowej,
- zapewienie odpowiedniej ochrony kobietom doświadczającym przemocy,
- sprawcy przemocy i gwałtu ścigani z urzędu,
- surowe kary dla sprawców przemocy domowej i gwałcicieli;

4. PAŃSTWA WOLNEGO ŚWIATOPOGLĄDOWO
- zaprzestanie finansowania kościoła,
- wolność w kwestiach wyznaniowych i politycznych,
- NIE dla religii w szkołach,
- obowiązkowa edukacja antydyskryminacyjna i seksualna oparta na wiedzy naukowej w każdej szkole,
- likwidacja klauzuli sumienia,
- zakaz wystawiania kłamliwych plakatów antyaborcyjnych;

5. PRAWA LGBT 
- edukacja seksualna w zakresie osób nieheteronormatywnych w szkołach,
- nakładanie kar za mowę nienawiści,
- wsparcie psychologiczne dla młodzieży lgbt w szkołach,
- możliwość uzyskania informacji o stanie zdrowia partnerki/partnera,
- równość małżeńska.

PRZYJDŹ!