Wydarzenia

KPH: Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek prowadzących edukację antydyskryminacyjną


Data wydarzenia: 4-5.08.2016
Organizowane przez: Kampania Przeciw Homofobii

 

Rekrutacja: Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek prowadzących edukację antydyskryminacyjną (4 – 5 sierpnia 2016, Warszawa)

Jeszcze lepsze działanie na rzecz równości w szkole – szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek prowadzących edukację antydyskryminacyjną

→ Tematyka szkolenia

Celem organizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii szkolenia jest wzmocnienie nauczycieli i nauczycielek prowadzących edukację antydyskryminacyjną w szkołach w Polsce. Podczas szkolenia chcemy skupić się na rozwoju umiejętności radzenia sobie z trudnościami towarzyszącymi podnoszeniu tematyki równego traktowania w środowisku szkolnym oraz tematyki dyskryminacji osób LGBTQ. Ponadto planujemy przyjrzeć się prowadzonym w szkołach działaniom równościowym celem ich profesjonalizacji i zwiększenia kompetencji osób je prowadzących.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i nauczycielek szkół ponadpodstawowych, a także osób w funkcji psychologa lub pedagoga szkolnego, którzy mają doświadczenie prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w szkole lub stanowią wsparcie dla uczniów i uczennic narażonych na dyskryminację. Szczegółowe treści szkolenia dopasowane będą do zgłoszonych w procesie rekrutacji potrzeb osób uczestniczących.

 

→ Informacje organizacyjne i rekrutacja:

Organizator szkolenia zwraca koszty dojazdu, noclegu osób uczestniczących spoza Warszawy. W trakcie trwania szkolenia przewidziane są ciepłe posiłki i przerwy kawowe. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest obecność w pełnym wymiarze godzin – nie ma możliwości uczestniczenia w części szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w następujących godzinach:

Dzień 1: 10.00-18.00,

Dzień 2: 9.00 – 17.00

 

Wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Formularz rekrutacyjny znajduje się tutaj: http://goo.gl/forms/6vGyVVic2202lWvC2

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną do dnia 26 lipca 2016.

 

→ Osoby prowadzące:

Jan Świerszcz: Psycholog, edukator i trener antydyskryminacyjny. Współpracuje z różnymi organizacjami (m.in Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Kampania Przeciw Homofobii, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń) oraz ze szkołami w całej Polsce zajmując się tematyką równego traktowania. Autor badań o wykluczeniu szkole oraz pomysłodawca i redaktor serii „Lekcja Równości”.

Magdalena Świder: Psycholog, trenerka. Główny obszar zainteresowania to działania edukacyjne z zakresu problematyki równości i przeciwdziałania przemocy. Koordynatorka międzynarodowych projektów w ww dziedzinach. Absolwentka Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim. Od 9 lat związana z organizacjami pozarządowymi.

 

W razie pytań, proszę się kontaktować z Vyacheslavem Melnykiem – [email protected]

 

----
Informacja za http://kph.org.pl/