Wydarzenia

Konferencja Równość Płci i Jakość Życia


Data wydarzenia: 19.04.2016
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Uniwersytet Jagielloński

Czy równość płci w życiu rodzinnym, w szkole, na rynku pracy wpływa na nasze zdrowie, poczucie szczęścia i satysfakcję z życia? Jaką rolę odgrywa równość płci w budowaniu egalitarnego społeczeństwa? W jaki sposób kształtować polityki publiczne, aby promować rozwój równego i sprawiedliwego społeczeństwa?

Zapraszamy do wspólnej dyskusji, wymiany wiedzy i poglądów dotyczących równości płci

i jakości życia podczas konferencji

RÓWNOŚĆ PŁCI I JAKOŚĆ ŻYCIA Rola równości płci w rozwoju w Europie

na przykładzie Polski i Norwegii,

która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 roku

w godzinach od 10.00 do 14.00

w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego

przy ulicy Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.

Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki ogólnopolskich badań przeprowadzonych w roku 2015 na reprezentacyjnej próbie Polek i Polaków dotyczące wpływu równości płci w różnych obszarach życia na satysfakcję z życia i zdrowie. W drugiej części konferencji eksperci skomentują wyniki badań pod kątem polityk publicznych odnoszących się do równości płci.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 7 kwietnia 2016 wysyłając e-mail na adres: [email protected]. W tytule e-maila proszę wpisać „Konferencja GEQ”, a w jego treści swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, afiliacja).

Konferencja stanowi część projektu "Równość płci i jakość życia. Rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii" (GEQ) finansowanego przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza finansowanego z funduszy norweskich na lata 2009-2014 na podstawie umowy nr Pol-Nor/200641/63/2013.