Wydarzenia

Konferencja "Siła, odwaga, solidarność"


Data wydarzenia: 15-16.04.2016
Miejsce: Kraków , małopolskie
Organizowane przez: Fundacja Autonomia

Zaproszenie na konferencję "Siła, odwaga, solidarność – jak włączyć perspektywę empowerment do działań i programów ochrony przed przemocą i dyskryminacją" (15-16 kwietnia 2016)

 

Autonomia wraz z organizacjami partnerskimi zaprasza na pierwszą w Polsce konferencję dotyczącą przeciwdziałania przemocy, które opiera się na koncepcji empowerment i uwzględnia perspektywę płci społeczno - kulturowej.

 

Jeśli pracuje Pani/Pan w placówce edukacyjnej, instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia, mediach lub działa w organizacji społeczeństwa obywatelskiego – ta konferencja jest do Pani/Pana adresowana.

 

Czym są siła, odwaga i solidarność w przeciwstawianiu się przemocy ze względu na płeć? Jaką rolę mogą odgrywać w naszych działaniach?

 

Perspektywa empowerment/upełnomocnienia wyrasta z przekonania, że dla skuteczniejszego przeciwstawiania się przemocy konieczne są m.in. działania podnoszące świadomość i wiedzę na temat społecznego, a nie indywidualnego charakteru przemocy oraz budowania poczucia społecznej solidarności w zapobieganiu i reagowaniu na przemoc. Koncentruje się także na wzmocnieniu osób z grup narażonych na masowe naruszenia ich praw – kobiet i dziewcząt, w szczególności z grup mniejszościowych. Kierowane do nich działania polegają na wzmacnianiu ich głosu, kompetencji w wyrażaniu stanowisk i opinii, zwiększaniu decyzyjności i możliwości wpływu, podnoszeniu świadomość praw .

 

Perspektywa empowerment/upełnomocnienia daje możliwość pogłębionej refleksji nad językiem i myśleniem o osobach, których prawa, integralność fizyczna, psychiczna i bezpieczeństwo są systematycznie naruszane. To nie „same sobie winne, bezradne, bezbronne, słabe i roszczeniowe ofiary", ale osoby atakowane - za ogromnym przyzwoleniem społecznym - które stosują dostępne strategie zapewniania sobie bezpieczeństwa oraz są aktywne, domagając się ochrony i poszanowania prawa.

 

W trakcie konferencji osoby uczestniczące będą miały okazję do aktywnego, opartego na dialogu:

 

  • podniesienia wiedzy na temat tego czym jest lub może być empowerment/upełnomocnienie, a także jakie przepisy obligują do podejmowania takich działań;
  • poznania narzędzi empowermentowych wykorzystywanych w przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji: WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt (osób socjalizowanych do roli kobiety), teatr zaangażowany w tym Teatr Forum, herstoria, edukacja emancypacyjna (warsztaty prawne, psychologiczne, muzyczne, aktywistyczne) i in.;
  • dyskusji nad tym w jaki sposób mogą wykorzystać te narzędzia w swojej codziennej pracy;
  • udziału w konsultacjach publikacji poświęconej empowermentowi/upełnomocnieniu w przeciwdziałaniu przemocy oraz planowaniu działań zmierzających do zwiększenia skuteczności programów przeciwdziałania przemocy, realizowanych m.in. przez instytucje publiczne, placówki edukacyjne.

 

Spotykamy się w dniach 15-16 kwietnia 2016 w Krakowie. Plenarna część konferencji odbędzie się w Jewish Community Centre, ul. Miodowa 24. Miejsce jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami.

 

W drugim dniu konferencji planujemy wyłącznie warsztatowe prezentacje metody WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt.

 

Nie mamy możliwości zaoferowania zwrotów kosztów podróży wszystkim osobom ani pokrycia kosztów noclegów. Jeżeli uniemożliwia to Pani/Panu udział w konferencji, prosimy o kontakt (w szczególnych przypadkach przewidujemy częściowe dofinansowanie).

 

W razie zapotrzebowania, zapewniamy tłumaczenie z/na Polski Język Migowy oraz dofinansowanie do opieki nad osobą bliską (szczegółowe informacje w formularzu zgłoszeniowym).

 

Termin zgłoszeń upływa 1 kwietnia 2016 r.

Informacji związanych w organizacją konferencji udziela Zofia Noworól pod adresem e-mail [email protected].

Udział w konferencji wymaga rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy: http://goo.gl/forms/LmJRgsPhHH.

 

Szczegółowy program wkrótce na stronie www.autonomia.org.pl oraz w wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/952933391422357/.

Program konferencji zostanie także przesłany wszystkim osobom, które zgłoszą się za pomocą formularza.

 

Liczba miejsc ograniczona (80 osób).

 

 

Patronaty honorowe:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

prof. Małgorzata Fuszara – b. Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Wojewoda Małopolski

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektów „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy" (Program Obywatele dla Demokracji, finansowany z funduszy EOG) oraz „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć" (finansowany ze środków Funduszu Małych Grantów, Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć", Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014).

 

Organizacjami partnerskimi są Fundacja Pozytywnych Zmian, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo oraz Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.

 

Serdecznie dziękujemy Jewish Community Centre za bezpłatne udostępnienie sali.

 

Patronaty i matronaty medialne: pismo feministyczne Zadra, Radio TOK FM – Pierwsze Radio Informacyjne oraz portal ngo.pl.