Wydarzenia

Konferencja pt. "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości"


Data wydarzenia: 12.02.2016
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Konferencja kończąca projekt pt. „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

12 lutego 2016 r. o godz 9:00

Zgłoszenia należy przesyłać na adres  [email protected]PROGRAM

9:00 – 9:30 Powitanie gości przez Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danutę Przywarę oraz prezentacja publikacji „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów” przez dyrektorkę Projektu dr Dorotę Pudzianowską.

9:30 – 10:30 Powitanie gości przez przedstawicieli/ki instytucji wspierających Projekt:

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
Andrzej Seremet, Prokurator Generalny
Katarzyna Gonera, Krajowa Rada Sądownictwa
Marek Staszak, Krajowa Rada Prokuratury
Hanna Machińska, Biuro Rady Europy w Warszawie
Katarzyna Kościów-Kowalczyk, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych
Maciej Strączyński, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 Osoby wykluczone społecznie i ubogie a wymiar sprawiedliwości – problemy i dobre praktyki

moderatorka: Dorota Pudzianowska – dr, HFPC, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Magdalena Arczewska – dr, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
Adam Ploszka – doktorant w Zakładzie Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski, HFPC
Ryszard Szarfenberg – profesor w Instytucie Profilaktyki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Anna Bednarek – sędzia, orzeka w Sądzie Najwyższym w Kosowie w ramach Misji Rządów Państwa Prawa UE EULEX Kosovo

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 14:30 Członkowie innych grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości – problemy i dobre praktyki
Moderator: Hanna Machińska – dr, Biuro Rady Europy w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Renata Durda – Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Edyta Petryna – prokurator, Prokuratura Generalna
Jarosław Jagura – aplikant adwokacki, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Marek Balicki – były minister zdrowia, obecnie kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w Warszawie.

14:30 – 15:30 Obiad

R.S.V.P. do 10 lutego na ades: [email protected]

Uczestnicy konferencji będą mieć możliwość nieodpłatnego zwiedzania wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Partner konferencji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN