Wydarzenia

Jak przeciwdziałać przemocy? - szkolenia na Śląsku


Data wydarzenia: 24.10-14.11.2017
Miejsce: Żywiec, Katowice, Bielsko-Biała, Zawiercie , śląskie
Organizowane przez: Fundacja Pozytywnych Zmian

Fundacja Pozytywnych Zmian serdecznie zaprasza na szkolenia wprowadzające z zakresu przeciwdziałania przemocy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą w placówkach wychowawczych i edukacyjnych, szkołach, domach kultury, organizacjach pozarządowych, projektach, świetlicach itp.

Szkolenie jest jednodniowym zamkniętym cyklem. We wszystkich miastach odbędą się takie same, jednodniowe szkolenia. Wybierz miejscowość najbliżej siebie, dogodną datę i zapisz się poprzez poprzez formularz.

Szkolenia odbędą się w:

 • Żywcu - 24.10.2017 r.
 • Katowicach - 28.10.2017 r. 
 • Bielsku-Białej - 11.11.2017 r. 
 • Zawierciu - 14.11.2017 r.

Formularze zgłoszeniowe: http://pozytywnezmiany.org/aktualności/2017/10/04/jak-reagować-na-przemoc-warsztaty-dla-edukatorek-i-edukatorów/

W programie warsztatów przewidziane są trzy bloki tematyczne:

 1. Przemoc w rodzinie: diagnoza zjawiska, zauważanie oznak stosowanej przemocy wobec dzieci i dorosłych, specyfika rozmowy z dzieckiem, reagowanie na przemoc, zgłoszenie odpowiednim instytucjom, uruchamianie procedury „Niebieskiej Karty”, prawa i obowiązki pracowników placówek szkolno-wychowawczych w zakresie przeciwdziałania i reakcji na przemoc. Przemoc a zjawisko dyskryminacji. Przemoc rówieśnicza jako powielanie schematów nabytych (5 godzin).
   
 2. Przeciwdziałanie przemocy w internecie, bezpieczne zachowania w sieci i reagowanie na cyberprzemoc: cyberbezpieczeństwo, zjawiska hejtu, cyberbulingu, sextingu. Przedstawienie zagrożeń wynikających z upubliczniania osobistych treści w internecie. Jak reagować, jakie podjąć kroki w sytuacji cyberprzemocy. Jak o temacie rozmawiać z dziećmi i młodzieżą ze wskazaniem narzędzi, scenariuszy, pomysłów na działania (2 godziny).
   
 3. Spotkanie ze specjalistką/specjalistą z Zespołu Interdyscyplinarnego – przedstawienie roli Zespołu Interdyscyplinarnego w systemie przeciwdziałania przemocy, przekazanie uczestnikom konkretnych informacji na temat zgłaszania przemocy w rodzinie, nawiązanie kontaktu (1 godzina).

INFORMACJE DODATKOWE:

W sumie czas trwania szkolenia to 8 godzin zegarowych (w tym przerwa obiadowa i krótsze przerwy organizacyjne). Organizatorzy zapewniają w ramach szkolenia darmowy obiad. Wszystkie uczestniczki i uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

PROWADZĄCE:

Moduł „przemoc w rodzinie”:
Renata Szczepańska – psycholożka, specjalistka z dziedziny wiktymologii, konsultantka w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z sektorem finansów publicznych, pracowniczka samorządowa z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Autorka Programu Przeciwdziałania Przemocy „DOŚĆ PRZEMOCY” (nagrodzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i UNDP w 1997 roku). Współautorka publikacji: „O pomocy osobom pokrzywdzonym w Polsce – wdrażanie programów w powiatach i samorządach gminnych” (2002); „Poszanowanie godności ofiar przestępstw” (2002); „Interdyscyplinarność działań jako warunek skutecznej pomocy ofiarom przestępstw” w: praca zbiorowa pod red. T. Cieleckiego, J. B. Banach-Gutierrez, A. Suchorskiej „Pozycja ofiary procesie karnym – standardy europejskie a prawo krajowe” (2008). Mediatorka i ekspertka – uczestniczka grupy zadaniowej powołanej przez Prezesa Rady Ministrów, działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości do opracowania założeń krajowego programu pomocy ofiarom przestępstw od 2006-2008. Koordynatorka na teren województwa śląskiego Programu Pilotażowego Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Programu Pomocy Ofiarom Przestępstw (09.2007–30.06.2008 r.)

Moduł "przeciwdziałanie cyberprzemocy":
Anna Chęć – współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Pozytywnych Zmian. Trenerka WenDo, Absolwentka Akademii Treningu WenDo – metody asertywności i samoobrony dla dziewczyn i kobiet. Pedagożka, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Edukatorka bezpiecznych zachowań w sieci. Aktywistka, animatorka, trenerka. Od lat zajmująca się edukacją nieformalną. 

Lokalną organizacją partnerską jest Stowarzyszenie Tęczówka.

Wydarzenia odbywają się w ramach projektu „Szanuję, bezpieczeństwo buduję” dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.