Wydarzenia

I Marsz Równości w Rzeszowie


Data wydarzenia: 30.06.2018
Miejsce: Rzeszów , podkarpackie
Organizowane przez: Marsz Równości w Rzeszowie

Z radością zapraszamy 30 czerwca na pierwszy Marsz Równości w Rzeszowie! 

To pierwszy Marsz Równości w województwie, w którym PiS osiągnął najlepszy krajowy wynik w wyborach prezydenckich oraz parlamentarnych. 

Podkarpacie jest naszym domem, więc chcemy, żeby był on wolny od dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, płci, rasy, wyznania, narodowości oraz niepełnosprawności. 

Chcemy także naszym przykładem zachęcić do organizowania marszów równości w innych województwach, w których nie były dotąd organizowane. Jeśli uda się na Podkarpaciu, to uda się także w województwach świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz lubuskim!

Zaproś! 
Udostępnij!

Przyjdź 30 czerwca!

e-mail: 
[email protected]
strona:
https://www.facebook.com/marsz.rownosci.rzeszow/
Twitter: 
https://twitter.com/RzeszowPride
Instagram: 
https://www.instagram.com/marsz.rownosci.rzeszow/