Wydarzenia

„Historia mówiona” – warsztaty


Data wydarzenia: 23 i 24 maja 2015
Miejsce: Gdańsk, IKM, ul. Długi Targ 39/40 , pomorskie
Organizowane przez: Stowarzyszenie Arteria

„Historia mówiona” – warsztaty w ramach projektu „Szlakiem głosu. Historia mówiona jako metoda przeciwdziałania dyskryminacji”

 

Stowarzyszenie Arteria wraz z partnerem - Instytutem Kultury Miejskiej – zapraszają na warsztaty Historia mówiona”, które odbędą się 23 i 24 maja i poprowadzą je trenerki z pracującego z wielokulturowością Stowarzyszenia Homo Faber – Marta Sienkiewicz i Anna Dąbrowska. Udział w zajęciach jest bezpłatny, zapisy trwają do 21 maja.

Warsztat jest częścią projektu „Szlakiem głosu. Historia mówiona jako metoda przeciwdziałania dyskryminacji”, który zbiera historie mówione osób z różnorodnych mniejszości z Pomorza, aby przekształcić je na trasy spacerów po Gdańsku śladami grup mniejszościowych. Projekt kierowany jest do osób z mniejszości, a także osób zajmujących i interesujących się etnologią, wielokulturowością i dyskursami mniejszościowymi, dziennikarstwem czy turystyką alternatywną.

 

Po serii warsztatów o pracy z pamięcią i historią mówioną osoby uczestniczące zbiorą wywiady w swoich społecznościach, na podstawie których wysnują wspomnieniową narrację o ważnych dla ich historii i codzienności osobach i miejscach. Opowieść ta będzie podstawą do stworzenia trasy zwiedzania Gdańska śladami mniejszości, po której osoby same będą oprowadzać.

 

Warsztaty odbędą się 23 i 24 maja w godzinach 10.00 – 16.00 w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40. Pierwszego dnia poruszone zostaną tematy historii mówionej jako narzędzia i etyki w pracy zbieracza/zbieraczki opowieści. Prowadzące opowiedzą także o dobrych przykładach działań kulturalnych i społecznych w wykorzystaniem historii mówionej. Drugi dzień poświęcony będzie na dyskusję o tożsamości i kulturze oraz o praktyce pracy z historią mówioną w środowisku wielokulturowym.

Osoby prowadzące:

Marta Sienkiewicz - mgr psychologii, trenerka umiejętności psychospołecznych, animatorka społeczna. Od 2009 roku zajmuje się kwestią funkcjonowania migrantów i uchodźców w Lublinie. Pracuje w projektach integracyjnych dla cudzoziemców przyjeżdżających do Lublina, a także edukacyjnych dla społeczeństwa przyjmującego. Od 2010 roku współtworzy i realizuje cykl wycieczek edukacyjnych "Wyprawka" - pokazujący wielokulturowość Lubelszczyzny. Koordynatorka dwóch edycji Akademii Homo Faber - projektów edukacyjno - aktywizujących dla młodych osób, chcących aktywnie działać w obszarze praw człowieka i wielokulturowości w regionie.


Anna Dąbrowska - animatorka społeczna, trenerka. Ukończyła Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN, a także kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).Od 2010 roku prowadzi szkolenia z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści dla Wojewódzkiej Komendy Policji i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.Od 2010 roku koordynuje cyklem wycieczek edukacyjnych Wyprawka - po wielokulturowej Lubelszczyźnie .Jako Latająca Animatorka Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" od pięciu lat jeździ po Polsce wspomagając projekty koncentrujące się wokół tożsamości, pracy z trudną historią i powojennych migracji.


Rekrutacja
Zgłoszenie chęci udziału do 21 maja na adres: szlakiemglosu@art-eria.pl . Prosimy w treści maila podać imię, nazwisko, nr telefonu, instytucję/organizację (jeśli jakąś reprezentujecie), informację, dlaczego chcecie wziąć udział w warsztatach oraz w jaki sposób wykorzystacie zdobytą wiedzę.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu znajdującego się poniżej, dlatego prosimy o jego wcześniejsze przeczytanie.

Organizator: Stowarzyszenie Arteria
Partnerzy: Instytut Kultury Miejskiej (Polska) ) | Oslo and Akershus University College (Norwegia)


Regulamin uczestnictwa w warsztatach „Historia mówiona” :
1. Projekt „Szlakiem głosu. Historia mówiona jako metoda przeciwdziałania dyskryminacji” realizowany jest przez Stowarzyszenie Arteria i Instytut Kultury Miejskiej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
2. Udział w warsztatach jest bezpłatny. O zaproszeniu na warsztaty decyzją organizatorzy na podstawie przesłanych informacji. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby z mniejszości kulturowych i społecznych z Pomorza.
3. Zapewniamy napoje oraz ciastka i owoce podczas przerw kawowych.
4. Każda aplikująca osoba zgłasza gotowość do wykorzystania zdobytych umiejętności i wiedzy podczas realizacji projektu m.in.: uczestnictwa w pozostałych warsztatach, zbierania informacji o grupach mniejszościowych (kwerenda), przeprowadzania wywiadów z osobami z grup mniejszościowych, stworzenia tras oprowadzania szlakami mniejszości. Za wykonywanie tych prac przewidziane jest wynagrodzenie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo współpracy z wybranymi osobami.
5. Organizatorzy nie zapewniają noclegu ani zwrotu kosztów dojazdu na warsztat.
6. Osoba zgłaszająca się zobowiązuje się do udziału w całości warsztatów (23-24.05.2015, 10:00-16:00)
7. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych projektu).