Wydarzenia

Festiwal Queerowy Maj 2016: Nie ma równości bez solidarności


Data wydarzenia: 11-22.05.2016
Miejsce: Kraków , małopolskie

QUEEROWY MAJ
Kraków 11-22 maja 2016 r.

English version below / Deutsche Version unten

Festiwal Queerowy Maj służy odkrywaniu i celebracji kultury społeczności LGBTQI+ w Krakowie, Polsce i na świecie. Poza spotkaniami dyskusyjnymi, prelekcjami i warsztatami organizujemy projekcje filmów, spektakle, koncerty i wystawy. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się między 11 a 22 maja.

Jej motywem przewodnim będzie solidarność, idea, bez której nie wyobrażamy sobie poważnej dyskusji o problemach, które obserwujemy w najbliższym otoczeniu i szerszej skali ogólnopolskiej i globalnej. Solidarność jest niezbędnym warunkiem dla stworzenia skutecznych i prawdziwie inkluzywnych strategii walki z dyskryminacją, niesprawiedliwością i wykluczeniem, które nie ograniczają się wcale do osób ze społeczności LGBTQI+. Chcemy zwrócić uwagę na ogólnospołeczny wymiar problemów, które poruszymy, i podkreślić, że tylko działając wspólnie mamy szansę na ich przepracowanie i uczynienie świata lepszym miejscem dla nas wszystkich.

Program Festiwalu:

ŚRODA 11/05
Gejowskie (nie)męskości: spotkanie autorskie z Bartkiem Lisem
Spółdzielnia, 17:30, Ogniwo, ul. Paulińska 28 - https://www.facebook.com/events/1743657189215031/

CZWARTEK 12/05
Odcienie szarości: kilka słów o aseksualności, 18:00, Klub Finka, ul. Warszauera 1 - https://www.facebook.com/events/255670608116321/

PIĄTEK 13/05
Sex hormones, gender identity and the brain: wykład dr Georga S. Kranza, 16:00, Instytut Zoologii UJ, ul. Gronostajowa 9 -https://www.facebook.com/events/244415562585354/

Queerlets: młoda sztuka LGBTQ - wernisaż, 20:00, Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28 - https://www.facebook.com/events/1745321449046858/

SOBOTA 14/05
MARSZ RÓWNOŚCI: Nie ma równości bez solidarności, 14:00, Start: plac przed Muzeum Narodowym w Krakowie, al. 3 maja 1 -https://www.facebook.com/events/775747755902431/

BEATS OF EQUALITY: impreza po Marszu Równości, 22:00, Cocon Music Club, ul. Gazowa 21 - https://www.facebook.com/events/119789755094830/

NIEDZIELA 15/05
Praca z ciałem: warsztaty teatralne, 12:00, Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28 - https://www.facebook.com/events/469749923229370/

Tęczowe krajki: warsztaty rękodzieła, 15:00, Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28 - https://www.facebook.com/events/1600701000249317/

Czy kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa? - wernisaż, 19:00, JCC Kraków, ul. Miodowa 24 - https://www.facebook.com/events/957085254405720/

PONIEDZIAŁEK 16/05
Edukacja antydyskryminacyjna w Polsce: spotkanie z Joanną Piotrowską, Maciejem Dudą i Magdą Stoch, 17:30, Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52 - https://www.facebook.com/events/481744138692060/

Sytuacja osób transpłciowych w Szwecji: projekcja filmów „Becoming Ann-Christine” oraz „Just a Normal Person”, 20:00, Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28 - https://www.facebook.com/events/607112886104853/

WTOREK 17/05
Bezdomność osób LGBT: spotkanie z pracownicami hostelu interwencyjne dla dla osób LGBT, 17:00, Pasaż, Pasaż Bielaka -https://www.facebook.com/events/861758877282857/

Potrójnie wykluczona: lesbijka/muzułmanka/migrantka, 18:30, Pasaż, Pasaż Bielaka - https://www.facebook.com/events/861758877282857/

„Dyke Hard”: projekcja filmu, 21:00, Kino Kika, ul. Krasickiego 18 -https://www.facebook.com/events/507960429409959/

ŚRODA 18/05
Zapomniana solidarność: spotkanie z Ewą Hołuszko połączone z pokazem filmu "Ciągle wierzę", 18:00, Klub Finka, ul. Warszauera 1 -https://www.facebook.com/events/610814055749195/

CZWARTEK 19/05
"Oriented": projekcja filmu, 19:00, JCC Kraków, ul. Miodowa 24 -https://www.facebook.com/events/1716320078640150/

PIĄTEK 20/05
Różowy blogging: dyskusja, 17:00, Massolit Books & Cafe, ul. Felicjanek 4 - https://www.facebook.com/events/268627820138286/

SOBOTA 21/05
Nie tylko chwasty: warsztaty kuchni wegańskiej, 12:00 -https://www.facebook.com/events/574154776079029/

Biografie intymne: warsztaty dramaturgiczne, 15:00, Massolit Books & Cafe, ul. Felicjanek 4 - https://www.facebook.com/events/1612453219079189/

Warsztaty taneczne Vol. 1, 18:00, Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28 -https://www.facebook.com/events/1591457327832929/

NIEDZIELA 22/05
Queerowy Turniej Amatorskiej Piłki Nożnej, 10:00, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ, ul. Piastowska 26A - https://www.facebook.com/events/1699823383620157/

Warsztaty taneczne Vol. 2, 15:00, Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28 -https://www.facebook.com/events/796266360510901/

„Nie ocieraj łez bez rękawiczek”: maraton serialowy, 18:00, Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28 - https://www.facebook.com/events/1234180869945048/

Hydroprofity: czytanie performatywne książki Piotra Sobolczyka, 21:30, Teatr Barakah, ul. Paulińska 28 - https://www.facebook.com/events/990397171078728/
_________________________

The Queer May Festival serves the purpose of discovering and celebrating the culture of the LGBTQI+ communities in Krakow, Poland and in the world. Besides discussion panels, lectures and workshops we organize film screenings, various performances and spectacles, concerts and exhibitions. This year's edition of the festival will be held between 11 and 22 May.

Its main theme is solidarity, a notion, without which we cannot imagine a serious discussion about the problems that we observe in our immediate surroundings as well as on a wider national and global scale. Solidarity is an essential condition for creating an effective and truly inclusive strategy to fight discrimination, injustice and exclusion, which are of course not at all limited to the people of the LGBTQI+ community. We want to draw attention to the intersectional character of the social problems, which we touch on, and emphasize that only by acting together we have a chance to overcome them and make the world a better place for all of us.
_________________________

Das Queer Mai Festival dient dem Zweck, die Kultur der LGBTQI+ Gemeinschaften in Krakau, Polen und in der Welt zu entdecken und zu feiern. Neben den Podiumsdiskussionen, Vorträgen und Workshops planen wir Filmvorführungen, Aufführungen, Konzerte und Ausstellungen. Das diesjährige Festival wird vom 11. bis 22. Mai stattfinden.

Sein Hauptthema ist die Solidarität, ein Begriff, ohne den wir uns keine ernsthafte Diskussion über die Probleme vorstellen können, die wir in unserer Umgebung sowie auf breiter Ebene polenweit und weltweit beobachten. Die Solidarität ist eine erforderliche Voraussetzung für eine effektive und echt inklusive Vorgehensweise, die Diskriminierung, Ungerechtigkeit und Ausgrenzung zu bekämpfen, die natürlich gar nicht nur die Menschen von der LGBTQI+ Gemeinschaft betreffen. Wir möchten die Aufmerksamkeit dem allgemein sozialen Ausmaß der oben genannten Probleme widmen, und betonen, dass wir nur durch ein gemeinsames Handeln eine Chance haben, diese zu überwinden und die Welt zu einem besseren Ort für uns alle zu machen.