Wydarzenia

Feminizm zwykłych kobiet


Data wydarzenia: 21.09.2017, w godz. 18:00-21:00
Miejsce: państwomiasto, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Partia RAZEM

Feminizm zwykłych kobiet

„Ta książka jest napisana z myślą o czytelniku i czytelniczce, jako zachęta do politycznej walki z niesprawiedliwością, jako opowieść o pewnym szczególnym przypadku feministki, jej poglądów i bliskich jej osób, jako sugestia, gdzie można szukać równości, narzędzi do jej generowania oraz wsparcia w społecznej rzeczywistości, nastawionej na konkurencję, wyścig szczurów oraz wyzysk” – pisze Ewa Majewska we wprowadzeniu do książki „Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność po neoliberalizmie”. Publikacja zapowiada nadejście feminizmu zwykłych kobiet – zarazem queerowego i kontestującego przywileje klasowe, rasowe, społeczne i płciowe.

Feminizm, jako ruch społeczny i jednocześnie polityczny, odnajdywał i odnajduje swoje środki wyrazu w strategiach buntu, języku i interwencjach artystycznych. Tworząc teorię i przekładając ją na praktykę, kobiety przeszły długą drogę dążąc do postrzegania go nie jako konstruktu teoretycznego, ale każdego świadomego gestu, którym codziennie dążymy do zmiany rzeczywistości.
Jakich współczesnych narzędzi oporu potrzebuje feminizm? Czy możemy powiedzieć, że w 2016 roku w Polsce feminizm narodził się na nowo i stał się ważną siłą polityczną? Jak po Czarnym Proteście, który stał się generatorem nowych ruchów kobiecych, realizuje się w praktyce solidarność w walce o wspólną sprawę?

Porozmawiamy z naszymi gościniami:

Dr Elżbieta Korolczuk – socjolożka feministyczna i aktywistka, pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokhomie, jej zainteresowania badawcze obejmują ruchy społeczne, obywatelstwo i gender. Najnowsze publikacje to między innymi tom: "Rebellious Parents. Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia" przygotowana we współpracy z Katalin Fábián (Indiana University Press, 2017) oraz "Civil Society revisited: Lesssons from Poland" przygotowana we współpracy z Kerstin Jacobsson (Berghahn Books, 2017). Od ponad dekady zaangażowana jest w ruch kobiecy, m.in. w Porozumienie Kobiet 8 marca, jest honorową członkinią Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, pełni też funkcję przewodniczącej Rady Fundacji „Akcja Demokracja”.

Dr Ewa Majewska – filozofka feministyczna i aktywistka, adiunkt na Wydziale Artes Liberales UW. Od 2003 roku wykładała na Gender Studies UW, była stypendystką ICI Berlin, IWM w Wiedniu, prowadziła badania w UC Berkeley w USA. Opublikowała książki: Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność po neoliberalizmie. Feminizm jako filozofia społeczna oraz Sztuka jako pozór?, jest współredaktorką tomów: Równa szkoła, Zniewolony umysł II. Neoliberalizm i jego krytycy oraz Futuryzm miast przemysłowych oraz autorką ponad 50 artykułów i esejów, m. in w: e-flux; Signs, Przekroju, Praktyce Teoretycznej. Od 2015 roku członkini Partii Razem, aktualnie – w Radzie Krajowej tej partii.

Anna Ptak - Kuratorka sztuki, redaktorka i badaczka, z wykształcenia antropolożka kultury. Pracuje jako kuratorka w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, gdzie współtworzy również program rezydencji artystycznych. Autorka wystaw Maja Bekan: 23 zgromadzenia (2017), kurz / dust / ghobar (2015) i międzynarodowych projektów sieciujących i badawczych: Re-Directing East (od 2013, z zespołem Rezydencji), Blue Box. Common Places and Contemporary Artistic Practice (2016). Redaktorka książek Warszawa. Podręcznik zamieszkiwania (z Ranim Al Rajjim i kolektywem Monnik), Inicjatywy i galerie artystów (we współpracy z Agnieszką Pinderą i Wiktorią Szczupacką), Re-tooling Residencies. Notes on Mobility of Art Professionals. Interesuje ją sztuka jako szczególna forma organizacji społecznej samowiedzy, materialistyczne badanie globalizacji i lokalności, związki praktyk kulturowych i przemian społeczno-politycznych.

Spotkanie poprowadzi Anna Pajęcka – kulturoznawczyni, dziennikarka i pracownica kultury, pisze o sztuce i feminizmie. Członkini Partii Razem.