Wydarzenia

Fala wielokulturowości w Polsce! Dyskusja o wielokulturowości jako zjawisku, wrażeniu, doświadczeniu


Data wydarzenia: 28.06.2015 g. 16:30-18:30
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

W najbliższym czasie Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) wydaje książkę zawierającą eseje i inne materiały, które razem stanowią krytyczne spojrzenie na „wielokulturowość” / „różnorodność społeczną”, jako pojęcia teoretyczne, zjawiska społeczne oraz hasła polityczne.

Ważnym materiałem w książce są kolaże, które odświeżają i rozszerzają rozumienia „wielokulturowości” / „różnorodności społecznej” poza tradycyjne ramy sytuujące te pojęcia w schematycznym postrzeganiu ludzi i grup społecznych w podziale na różnice narodowe, koloru skóry, kulturowe czy religijne. Kolaże w sposób krytyczny, odważny i z inteligentnym poczuciem humoru prowokują do refleksji o sprawach, które są w nieunikniony sposób istotne dla współczesnej Polski wielokulturowej/różnorodnej.

Zapraszamy uczestników i uczestniczki spotkania do wspólnej, krytycznej refleksji i analizy kolaży, które będą służyły jako punkt wyjścia do dyskusji o szerszym zakresie tematów dotyczących wielokulturowości oraz tego, jak o niej mówić w Polsce.

W spotkaniu wezmą udział:
- David Sypniewski: autor kolaży zamieszczonych w publikacji. Fotograf, grafik, animator kultury, trener antydyskryminacyjny. Urodził się we Francji, jego rodzice pochodzą z Polski. Studiował kulturoznawstwo i komunikację międzykulturową. Współtwórca Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Interesuje się obszarem „pomiędzy”: pomiędzy matematyką a ciałem, pomiędzy wykluczeniem a wyróżnieniem, pomiędzy krajem urodzenia, a krajem przodków i odkrywaniem, że ten obszar często nie istnieje, że jedno przechodzi płynnie w drugie.
- Kamil Kamiński: autor eseju pt. "Islamofobia w Polsce - o postrzeganiu siebie nawzajem", który zostanie wydany w pulikacji FRS. Psycholog, od 10 lat zajmujący się pomocą dla uchodźców i uchodźczyń oraz cudzoziemców i cudzoziemek. Prezes fundacji Przestrzeń Wspólna, której jednym z działań jest przeciwdziałanie islamofobii oraz opisywanie tego zjawiska. Wieloletni współpracownik Fundacji „Ocalenie”. Prowadzi bloga w natemat.pl dotyczącego wielokulturowości, mowy nienawiści, migracji, dialogu międzyreligijnego.
- Katarzyna Kubin: redaktorka publikacji FRS. Doktorantka literatury postkolonialnej, edukatorka w tematach antydyskryminacji, równego traktowania i komunikacji międzykulturowej, autorka tekstów i redaktorka książek dotyczących migracji, integracji migrantów i migrantek oraz równego traktowania w Polsce, współzałożycielka Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej.

Więcej informacji o działalności wydawniczej FRS: http://ffrs.org.pl/biblioteka/

*Kolaż na zdjęciu tego wydarzenia autorstwa Davida Sypniewskiego.