Wydarzenia

Dyskryminacja kobiet w Polsce: Priorytetowe działania w świetle zaleceń Komitetu CEDAW


Data wydarzenia: 31.03.2016, godz. 10:00 - 14:30
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Koalicja KARAT

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25, Warszawa
Sobota, 31 marca 2016 r., godz. 10:00 - 14:30
 
 
Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Koalicja Karat oraz Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego celem jest rezentacja wniosków z monitoringu wdrażania zaleceń zawartych w Uwagach końcowych pKomitetu ONZ ds. likwidacji dyskryminacji kobiet (Komitet CEDAW) z dnia 7.11.2014 r.

Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z wnioskami wynikającymi z raportu Koalicji na rzecz CEDAW dotyczącego oceny postępu w realizacji zaleceń Komitetu CEDAW, w szczególności tych objętych wcześniejszym okresem sprawozdawczym (mechanizmy instytucjonalne i tzw. „suwak”) oraz odnoszących się do kwestii zdrowia kobiet, przemocy wobec kobiet, a także sytuacji ekonomicznej. W związku z tym w programie przewidziano wystąpienia przedstawicielek organizacji wchodzących w skład Koalicji na rzecz CEDAW.

W drugiej części spotkania przewidziano wystąpienia
przedstawicielek i przedstawicieli ministerstw i instytucji uczestniczących w procesie realizacji zaleceń Komitetu CEDAW lub posiadających doświadczenia związane z wdrażaniem zasady równości płci. Spotkanie pozwoli im ustosunkować się do wyników raportu Koalicji, przedstawić strategie dalszych działań i podzielić się swoimi doświadczeniami w tym obszarze. Zaproszenia na spotkanie zostały przekazane do: Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 28 marca 2016 r.:
tel. (0 22) 55 17 941, e-mail: [email protected]