Wydarzenia

Bezpłatne warsztaty dla migrantów - zdobądź wsparcie ekspertów i fundusze na swoją inicjatywę!


Data wydarzenia: 13.02.2016, godz. 11:00
Miejsce: Warszawa , mazowieckie
Organizowane przez: Fundacja Inna Przestrzeń

Bezpłatne warsztaty dla migrantów - zdobądź wsparcie ekspertów i fundusze na swoją inicjatywę! Katalizator Inicjatyw Wielokulturowych KIWi

13 lutego 2016 r., godz. 11:00

Centrum Wielokulturowe w Warszawie / The Multicultural Center in Warsaw

ul.Jagiellońska 54, Warszawa

Fundacja Inna Przestrzeń zaprasza na bezpłatne warsztaty dla cudzoziemców! Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach wszystkie kreatywne i aktywne osoby, których wielokulturowość dotyczy osobiście, które pochodzą ze środowisk migranckich i chciałyby zrealizować swój pomysł na inicjatywę społeczną lub działanie artystyczne. Projekt skierowany jest do osób posiadających obywatelstwa państw nie wchodzących w skład Unii Europejskiej.


• Realizujesz lub chciałbyś realizować projekty wspierające Twoją społeczność?
• Chcesz promować swoją kulturę w niebanalny sposób?
• Masz pomysły, które wymagają dopracowania, funduszy, wsparcia organizacyjnego?
• Nie masz kontaktów do mediów, nie wiesz jak docierać do nowych odbiorców swoich działań?

Uczestnikom oferujemy:
• Szkolenie dostosowane do potrzeb danej społeczności, grupy, zespołu, organizacji m.in. z zakresu realizacji działań kulturalnych, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektem, promocji działań, budowy zespołu.
• Wsparcie ekspertów (tutorów) podczas pracy nad projektem.
• Wsparcie finansowe i promocyjne wybranych projektów lub działań opracowanych podczas szkolenia.

SZKOLENIE:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Szkolenie planowane jest w dniach 13-14 lutego 2016 w Warszawie - tylko obecność podczas obu dni szkoleniowych upoważnia uczestników do skorzystania ze wsparcia ich projektów. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

WSPARCIE PROJEKTÓW:
Każdy uczestnik warsztatów ma możliwość przedstawienia nieograniczonej ilości projektów/inicjatyw. Wybrane inicjatywy zostaną objęte wsparciem finansowym do 1500 zł oraz wsparciem mentora/tutora/eksperta. W wybranych przypadkach decyzja o wsparciu inicjatywy uczestnika może nastąpić już na etapie rekrutacji, jednak nie zwalnia to z uczestnictwa w warsztatach

REKRUTACJA: Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 lutego 2016 na adres mailowy: [email protected] wpisując w temacie KIWi.
Zgłoszenie powinno zawierać:
• Dane: imię, nazwisko, nr telefonu
• Informacja o posiadanym obywatelstwie oraz rodzaju dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP
• CV lub kilka zdań o sobie
• Kilka zdań o tym dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie lub jaki masz pomysł na inicjatywę


KIWi:
Katalizator Inicjatyw Wielokulturowych KIWi to projekt Fundacji Inna Przestrzeń zapoczątkowany w 2010 roku. Formuła projektu jest stała choć poszczególne elementy każdej edycji dostosowywane są do zapotrzebowania uczestników.
Uczestnicy projektu początkowo biorą udział w warsztatach dotyczących pozyskiwania funduszy na działania kulturalno artystycznych oraz realizacji projektów. Każdy z nich po odbyciu szkolenia może aplikować o wsparcie finansowe i merytoryczne swojej inicjatywy, a także zgłosić zapotrzebowanie na specjalistyczne szkolenie (np. warsztat PR, warsztat prezentacji przed pracodawcą). Najlepsze projekty otrzymują wsparcie i są realizowane z pomocą tutorów i doświadczonych koordynatorów proejktów wielokulturowych. Od 2012 roku Katalizator Inicjatyw Wielokulturowych KIWi cieszy się coraz większym zainteresowaniem migrantów i osób związanych ze środowiskiem wielokulturowym. Szacujemy że to tej pory w warsztatach wzięło udział prawie 200 osób, oraz zrealizowano ponad 60 unikalnych inicjatyw. Część z nich jest kontynuowana przez pomysłodawców poza wsparciem KIWi.


__________
Katalizator Inicjatyw Wielokulturowych KIWi realizowany jest w ramach projektu "Miejski system informacyjny i aktywizujący dla migrantów" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.