Wydarzenia

Artykuł osiemnasty - zbiórka na film dokumentalny


Artykuł osiemnasty to pełnometrażowy film dokumentalny, w którym stawiamy pytanie, dlaczego w Polsce nie udało się dotąd wprowadzić prawa umożliwiającego formalizację związków osób tej samej płci. Mimo 25 lat wolności i demokracji osoby homoseksualne nadal spotykają się z dyskryminacją, a politycy nie traktują ich problemów poważnie. Brak możliwości zawarcia związku partnerskiego lub małżeństwa jest dla wielu z nich nie tylko problemem utrudniającym normalne, zwykłe życie, ale także symbolem traktowania przez własną ojczyznę jak obywateli i obywatelek drugiej kategorii.

Tytuł filmu nawiązuje do artykułu 18 Konstytucji RP, zgodnie z którym ochronie podlega małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, co dla wielu przeciwników równouprawnienia osób LGBT jest równoznaczne z brakiem możliwości jakiegokolwiek uregulowania związków jednopłciowych. 

Poprzez wywiady z ekspertami i ekspertkami, działaczami i działaczkami społecznymi i osobami, które pragną sformalizować swój związek z osobą tej samej płci, film mierzy się z powszechnie panującymi w polskiej rzeczywistości mitami i stereotypami na temat osób homoseksualnych. 

Nasz film to jednak nie tylko głos w debacie na temat praw mniejszości seksualnych. Temat ten staje się okazją do rozmowy o Polsce, o polskiej demokracji i polityce, a także o stanie debaty publicznej i roli mediów w życiu publicznym.

Do tej pory w filmie wzięli udział między innymi: prof. Ewa Łętowska, prof. Monika Płatek, prof. Maria Szyszkowska, prof. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. Jacek Kochanowski, dr hab. Joanna Mizielińska, dr hab. Jakub Urbanik, dr Alicja Długołęcka, dr Bożena Keff, dr Adam Bodnar, dr Marcin Górski, Renata Kim, Eliza Michalik, Tomasz Raczek i Jacek Dehnel.

Potrzebujemy Twojego wsparcia!

Tworzymy ten film z potrzeby serca. Zabieramy głos w debacie, która od kilkunastu lat toczy się w Polsce. Artykuł osiemnasty nie powstaje na zamówienie stacji telewizyjnej, partii politycznej ani żadnej organizacji pozarządowej. Jest produkcją w pełni niezależną.

Sponsorem i głównym producentem filmu będą widzowie, czyli między innymi Ty.

Żeby skończyć film, potrzebujemy Twojej pomocy. Dlatego zdecydowaliśmy się na crowdfunding. Z Tobą możemy więcej.* 

ZBIÓRKA PROWADZONA JEST NA STRONIE: https://pomagam.pl/art18

----------
Treść informacji z www.pomagam.pl/art18