Wydarzenia

Adam Bodnar na Rzecznika Praw Obywatelskich!


Data wydarzenia: Podpisy pod petycją zbierane są do 17.06.2015

Podpisz petycję (do 17 czerwca)
>>>> tutaj

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,

Zwracam się z apelem o zgłoszenie obywatelskiego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i zagłosowanie na niego w decydującym momencie. Tym kandydatem jest dr Adam Bodnar, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz członek rady Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.

Dr Adam Bodnar proponuje konkretne rozwiązania dotyczące funkcjonowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego zdaniem Biuro RPO powinno aktywnie pomagać obywatelkom i obywatelom w dochodzeniu sprawiedliwości przed sądami poprzez przystępowanie do postępowań sądowych. Widzi on także konieczność stworzenia mechanizmu szybkiego reagowania na naruszenia praw człowieka, jak również przybliżenia urzędu RPO obywatelkom i obywatelom, poprzez aktywność w całej Polsce oraz wsłuchiwanie się w ich głos, podobnie jak w postulaty organizacji pozarządowych. Zdaniem dra Adama Bodnara czucie "oddechu społeczeństwa" oraz odpowiednie profesjonalne reagowanie jest warunkiem skutecznego sprawowania tego urzędu.

Uważam, że te wybory powinny być jak najmniej upolitycznione i dlatego zwracam się do wszystkich Posłów i Posłanek z prośbą o zgłoszenie kandydatury dra Adama Bodnara do pełnienia funkcji RPO, a następnie głosowania na niego.