Wydarzenia

Aborcja, kobiety decydują. O prawo do aborcji w całej Europie. Podpisz petycję!


Data wydarzenia: 28.09.2017

Wielka mobilizacja w całej Europie organizowana jest około 28go września, w międzynarodowym dniu prawa do aborcji, z inicjatywy licznych europejskich stowarzyszeń i ruchów, które utworzyły komitet ABORCJA, KOBIETY DECYDUJĄ.

Napisano petycję, która złożona będzie w Parlamencie Europejskim w czwartek 28go września 2017, w czasie międzynarodowej manifestacji w Brukseli.

Zapraszam Was do przeczytania ich apelu:

http://avortementeurope.org/polski-aborcji-kobiety-decyduja-o-prawo-do-aborcji-w-calej-europie

oraz do podpisania petycji:

https://www.change.org/p/les-gouvernements-des-pays-d-europe-pour-le-droit-%C3%A0-l-avortement-partout-en-europe

A jeżeli chcielibyście jeszcze bardziej zaangażować sie w tę sprawę:

Udostępnijcie stronę: http://avortementeurope.org/

Udostępnijcie FB: https://www.facebook.com/avortementeurope/

Razem zmieniajmy Europę, poprzez międzynarodową solidarność w ważnych dla nas sprawach!

Dziękuję za wasze zaangażowanie i pomoc!

Luiza Wrobel

Dlaczego warto mobilizować się na rzecz prawa do aborcji w Europie?

Dziś w Europie, prawo do aborcji należy do kompetencji każdego kraju Unii.

Zupełny zakaz aborcji na Malcie, dostęp do aborcji obwarowany drastycznymi obostrzeniami w Irlandii, na Węgrzech i w Polsce to nie jedyne problemy w Europie. Nawet w krajach, w których prawo do aborcji zostało zalegalizowane, mamy lub możemy mieć do czynienia z jego kwestionowaniem poprzez:

 • utrzymanie w mocy klauzuli sumienia lekarzy (Włochy)
 • brak istnienia odpowiednich struktur szpitalnych (Grecja, Bawaria)
 • restrykcje dotykające personel szpitalny i likwidację ośrodków dokonujących aborcji przy okazji restrukturyzacji szpitali (Francja)
 • we wszystkich krajach europejskich, poprzez dojście do władzy polityków wyznających ideologię kołtuństwa, wstecznictwa i konserwatyzmu

Musimy jasno podkreślić, że:

 • Dostęp do aborcji jest prawem należnym kobiecie
 • Aborcja to osobisty wybór kobiety – jej ciało należy do niej i to ona wybiera sposób, w jaki chce żyć
 • Konieczne jest uruchomienie finansowania w takim zakresie, aby ośrodki dokonujące aborcji i struktury planowania rodziny były dostępne dla wszystkich europejskich kobiet
 • Konieczne są społeczne kampanie informacyjne
 • Edukacja seksualna powinna być prowadzona wobec wszystkich kobiet i mężczyzn tak, aby byli oni w stanie dokonywać swobodnych i świadomych wyborów w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego
 • Problematyka technik aborcyjnych i pomocy psychologicznej musi stanowić integralną część programów kształcenia personelu medycznego
 • Klauzula sumienia profesji medycznych musi zostać zniesiona
 • Prawo poszczególnych państw w zakresie legalnych terminów aborcji powinno zostać zunifikowane i wzorować się na najbardziej postępowych krajach europejskich. Państwa europejskie powinny dążyć do całkowitej depenalizacji aborcji