Wydarzenia

12. Feministyczna Akcja Letnia


Data wydarzenia: 23 lipca - 2 sierpnia
Miejsce: Drogomyśl koło Skoczowa , śląskie
Organizowane przez: Ulica Siostrana

Feministyczna Akcja Letnia (FALa) to edukacyjny obóz dla kobiet*, organizowany corocznie przez nieformalną grupę Ulica Siostrzana (www.siostrzana.org). Obóz jest dla nas przestrzenią dialogu, konsensualnego podejmowania decyzji, krytycznego myślenia i szacunku dla różnorodności.

Wspólnymi założeniami, które przyjmujemy i promujemy, są: feminizm (definiowany na różne sposoby), współpraca kobiet* oraz szeroko pojmowana równość (równość kobiet i mężczyzn, osób o różnorodnych tożsamościach płciowych, orientacji psychoseksualnej, statusie rodzicielskim, pochodzeniu etnicznym, stopniu sprawności, wieku, statusie ekonomicznym i innych), otwartość, odpowiedzialność za siebie i współodpowiedzialność za wydarzenie, w którym się uczestniczy.

Jeśli je podzielasz i masz „wolny” czas od 23 lipca do 2 sierpnia 2015 roku – zgłoś się na FALę! Szczegółowe informacje znajdziesz na stroniewww.siostrzana.org w zakładce Feministyczna Akcja Letnia 2015 (ogólne założenia) oraz w Zasadach obozu (konkretne informacje). Zgłosisz się poprzez zakładkę Zgłoś się na obóz. Zakładka Obozy feministyczne to relacje z tego, co działo się na FALach w latach poprzednich.

plakat feministycznej akcji letniej

*Kobieta/dziewczyna – osoba mająca doświadczenie życia jako kobieta/dziewczyna i/lub socjalizacji do roli kobiety (także osoba transseksualna i transgenderowa).


Fali matronują w tym roku: akcja Dziewczyny na Politechniki!, Codziennik Feministyczny, Fundacja Feminoteka, Le Monde Diplomatique - edycja polska, ngo.pl, OZZ Inicjatywa Pracownicza, Nomada Stowarzyszenie,Replika, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Fundacja Trans-Fuzja, Zadra. Wspiera nad jak zawszeFundacja Autonomia.