Słownik

Związki jednopłciowe

Zalegalizowane związki zawierane przez osoby tej samej płci, dzielą się na dwa typy legalnych relacji – 1. związki partnerskie oraz 2. małżeństwa jednopłciowe, w drugim przypadku mamy do czynienia z większym zrównaniem praw pomiędzy małżeństwem heteroseksualnym – złożonym z dwóch osób różnej płci, a małżeństwem nieheteroseksualnym – złożonym z osób jednej płci.

Obszar Prawo

Publikacje z zakresu