Słownik

Transgender

Termin wywodzący się z połączenia łacińskiego trans (poza, poprzez, po drugiej stronie) oraz angielskiego gender (płeć), oznacza określenie odnoszące się do różnorodnych przejawów zachowań cechujących się odbieganiem od przypisanych, większościowych i heteronormatywnych, ról płciowych, przydzielonych najczęściej po urodzeniu.

Za Fundacją Trans-Fuzja (http://transfuzja.org) transgenderyzm (TG) to:

„Termin 'transgendryzm' ma kilka znaczeń (też w zależności od języka), a jego znaczenie wciąż się zmienia.
Termin 'transgenderyzm' został wprowadzony do języka angielskiego w latach 70. XX wieku na określenie osób, które chciały żyć w płci przeciwnej, jednak bez przeprowadzania operacji zmiany płci (SRS). W latach 80. termin ten uzyskał nowe, szerokie znaczenie - został rozciągnięty na wszystkie osoby, które przekraczają granice płci, w jakiej się urodziły, dlatego też w szerszym ujęciu transgenderyzm można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu transgenderysta to osoba, której prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

W węższym znaczeniu:
Rozbieżność między psychicznym poczuciem płci a biologiczną budową ciała, nie wiążąca się jednak z chęcią przeprowadzenia wszystkich operacji, tak aby dostosować ciało do odczuwanej płci psychicznej.”

Opracowane przez: Aleksander Wasiak-Radoszewski

Przesłanki Płeć

Źródła

  • Harold Garfinkel, Techniki osiągania statusu płci w przypadku osoby o niejednoznacznych cechach płciowych. Agnes, w: Studia z etnometodologii, Warszawa, 2007
  • Sally Hines TransFroming Gender: transgender practicies of identity, intimacy and care, Bristol, 2007 
  • bell hooks, Ain’t I a Woman, Boston, 1981
  • Susan Stryker, Stephen Whittle, The Transgender Studies Reader, New York
  • Joanna Mizielińska, Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Kraków, 2006
  • Joanna Mizielińska, (De)konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia, Gdańsk, 2004
Publikacje z zakresu