Słownik

Teologia feministyczna

Krytyczny nurt obecny w różnych religiach (chrześcijaństwie, judaizmie, buddyzmie) analizujący teologię, pisma objawione i doktrynę kościoła przez pryzmat feminizmu, czyli dążenia do uznania jednakowej wartości i godności kobiet i mężczyzn. Teologia feministyczna wyrasta z niezgody na  dotychczasową androcentryczną teologię, która jest przejawem obecności patriarchatu zarówno w kulturze, jak i w doktrynie religijnej.

W religii chrześcijańskiej pierwsze głosy teolożek feministycznych pojawiły się w latach 60. XX wieku. Zagadnienia, które zostały poddane ich refleksji to przede wszystkim:

-        rewizja stosunku Kościoła do kobiet w wiekach poprzednich;

-        badania hermeneutyczne, czyli analiza języka oraz wyjaśnianie symboliki i ich reinterpretacja – rewidowanie patriarchalnych wyobrażeń boga tylko jako mężczyzny bądź ojca / tylko w kategoriach męskich, poszukiwanie kobiecych określeń i reprezentacji boga;

-        poszukiwanie i analiza w Piśmie Świętym i w Tradycji niedostrzeganych bądź pomijanych dotychczas postaci kobiecych;

-        krytyczne refleksja nad dotychczasowym miejscem kobiet we wspólnocie wiary oraz poszukiwanie sposobów na większą i równą mężczyznom pozycję kobiet w Kościele (m.in. kwestia kapłaństwa kobiet).

Chrześcijańska teologia feministyczna nie stanowi spójnego podejścia, a w przeciągu kilku dekad wyłoniły się różne jej odłamy, od wielu odłamów reformistycznych, przez feministyczną teologię wyzwolenia do radykalnych form rewolucyjnej teologii feministycznej (przykład stanowi tzw. Kościół Kobiet, który odłączył się od Kościoła).

W Polsce najbardziej znaną przedstawicielką chrześcijańskiej teologii feministycznej jest Elżbieta Adamiak.

Opracowane przez: Magdalena Chustecka
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Przesłanki Płeć
Obszar Religia

Źródła

  • Elżbieta Adamiak , O co chodzi w teologii feministycznej?”, „Więź” 1 (1993)
  • Elżbieta Adamiak, „Czego Kościół powinien nauczyć się od teologii feministycznej?”, „Więź” 1 (1998)
Publikacje z zakresu