Słownik

Szowinizm

W wąskim rozumieniu – pierwotnym - to postawa umiłowania własnego narodu i wywyższania go ponad inne, skrajna postać nacjonalizmu. Daje usprawiedliwienie przemocy i podbojom, które rzekomo prowadzone były/są w imię dobra i interesów własnego narodu. Opierał się na nim nazizm i faszyzm. 

Pojęcie stosowane także szerzej, jako bezkrytyczne i bezrefleksyjne przywiązanie do własnej grupy społecznej (często kluczowej dla tożsamości) takiej, jak rasa, płeć, wiek, i inne. Prowadzi do faworyzacji grupy własnej przy pomniejszaniu lub negowaniu jej wad oraz defaworyzacji i deprecjonowaniu innych grup (tzw. obcych). 

Opracowane przez: Dominika Cieślikowska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Źródła

Publikacje z zakresu