Słownik

Potrzeby praktyczne

W kontekście zagadnień związanych ze strategiami osiągania równości płci (WID - Women in Development i GAD - Gender in Development), potrzeby praktyczne to takie potrzeby, które wynikają z kontraktu płci i ról płci, czyli społecznie konstruowanych oczekiwań kierowanych do kobiet i mężczyzn i dziedzin uznawanych za odpowiednie ze względu na płeć sfery odpowiedzialności. Dotyczą warunków codziennego funkcjonowania kobiet, wiążą się z zabezpieczeniem najbardziej podstawowych potrzeb bytowych, z którymi najczęściej spotykają się kobiety ze względu na swoje obowiązki wynikające z ról płci.

Te potrzeby muszą zostać zrealizowane, aby codzienne życie mogło się toczyć na podstawowym poziomie, w krótkiej perspektywie.  Mogą być łatwo zidentyfikowane, są pilne i konieczne do przeżycia.

Potrzeby praktyczne mogą  zostać zaspokojone poprzez zapewnienie podstawowych dóbr czy umożliwienie dostępu do zasobów rzeczowych (jak woda, pożywienie, schronienie, odzież), najbardziej niezbędnych, praktycznych usług (podstawowa opieka medyczna, dostęp do środków transportu, dostęp do instytucji opieki nad dziećmi, dostęp do podstawowych instytucji edukacyjnych), podstawowych środków finansowych (podstawowy dochód).

Koncentracja przede wszystkim na potrzebach praktycznych jest częścią perspektywy Women In Development. Zapewnienie ich realizacji na podstawowym poziomie pozwala realizować bardziej zaawansowaną strategię wspierania równości, jaką jest Gender And Development, orientująca się na zaspokajanie przede wszystkim potrzeb strategicznych.  

Potrzeby praktyczne w skrócie:                                                                   

  • Są konieczne do pilnego zaspokojenia
  • Odnoszą się do codziennych potrzeb związanych z pożywieniem, schronieniem, podstawowym dochodem, zdrowiem, dziećmi itp.
  • Są łatwe do zidentyfikowania przez kobiety, których te potrzeby dotyczą
  • Mogą być zaspokojone poprzez bezpośrednie dostarczenie niezbędnych zasobów.

Zaspokajanie potrzeb praktycznych:

  • Zakłada, że kobiety są przede wszystkim beneficjentkami (biernie korzystają ze wsparcia)
  • Może polepszać codzienne warunki życia kobiet
  • Nie ma długoterminowego, strategicznego wpływu na kształt tradycyjnych ról płci i relacji między płciami.
Opracowane przez: Natalia Sarata
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Przesłanki Płeć

Źródła

Publikacje z zakresu