Słownik

Pomiot / abiekt

Termin wprowadzony do nauki przez francuską filozofkę i literaturoznawczynię Julię Kristevą oznaczający coś przeciwnego obiektowi/podmiotowi. 
Abiekt (ang. abject; na polski przetłumaczony jako pomiot, jak się wydaje trafnie, często używa się obu tych terminów synonimicznie) oznacza coś czemu odmawia się prawa bycia podmiotem lub wręcz uważa się, że istnieje, jednak wykracza poza świat materialny. Przykładami abiektu są: wampir, trup ale np. też homoseksualista. Abiekt istnieje przed wejściem w świat symboliczny, w nim „gromadzi się to, co nieakceptowalne społecznie”. Stąd często kategorią abiektu (jako temu, któremu odmawia się prawa do równoprawnego istnienia, do bycia podmiotem, o którym wiadomo, że jest a jednak jest to ‘społecznie niepożądane’, drażniące, odbiegające od heteronormy, kwestionujące ją) posługują się teoretycy queer w odniesieniu do osób homoseksualnych (np. Jacek Kochanowski). Julia Kristeva analizuje pojęcie abiektu w swojej książce pt. „Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie”.

Opracowane przez: Aleksander Wasiak-Radoszewski


Źródła