Słownik

Poliamoria

Praktyka tworzenia relacji i wchodzenia w związki emocjonalne i seksualne z więcej niż jedną osobą równocześnie, w tym samym czasie. W przypadku związków poliamorycznych podkreśla się wagę wspólnego decydowania o kształcie i charakterze związku, otwartość, demokratyczność i branie pod uwagę potrzeb wszystkich zaangażowanych stron. Są to tzw. związki niemonogamiczne, w których jedną z afirmowanych cech konstytutywnych jest właśnie tworzenie związku z więcej niż jedną osobą, w tym samym czasie. W związki tego rodzaju mogą wchodzić zarówno osoby homoseksualne, heteroseksualne, jak i biseksualne, transseksualne czy queer, wszystko to zależy i kształtowane jest wspólnie przez partnerów tworzących dany związek. W Polsce problematyką poliamorii zajmuje się m. in. Katarzyna Michalczak.

Termin poliamoria (skracane niekiedy do poli) pochodzi z połączenia greckiego przedrostka poli - oznaczającego wiele, kilka i łacińskiego amor – miłość, stąd często dosłowne tłumaczenie – wielomiłość. Poliamoria, w odróżnieniu od patriarchalnej poligamii (tzw. wielożeństwo tj. małżeństwo jednej osoby z wieloma, w tym najczęściej poligynia - małżeństwo mężczyzny z kilkoma kobietami), wywodzi się z wolnościowych, równościowych nurtów i opiera się na takich założeniach jak: wzajemne zaufanie, równość oraz szacunek pomiędzy partnerami, samostanowienie, wolny wybór, miłość jako wartości samej w sobie. Analizy związane z poliamorią prowadzone są często na gruncie teorii queer.

Opracowane przez: Aleksander Wasiak-Radoszewski