Słownik

Outing

Termin oznaczający ujawnienie odmienności seksualnej np. homoseksualności danej osoby bez jej wiedzy i/lub wbrew jej woli; dotyczy ujawnienia np. homoseksualności danej osoby w przestrzeni publicznej. Z jednej strony outing jest krytykowany jako godzący w godność danej jednostki, w jej prywatność i wolę. Z drugiej niejednokrotnie (szczególnie w USA) wykorzystywany jest jako narzędzie walki z nietolerancją i homofobicznymi wystąpieniami osób, które same będąc osobami homoseksualnymi/nieheteroseksualnymi głoszą poglądy z tym sprzeczne – nawołujące do nietolerancji czy nienawiści do osób homoseksualnych. Często np. dotyczyć to może ‘ukrytych’ homoseksualistów w środowiskach prawicowych. 
Tego rodzaju zjawisko, w tym przypadku można powiedzieć outing ‘pośmiertny’ (przynajmniej w odniesieniu do informacji na ten temat w Polsce, wcześniej szerzej nieznanej), było ujawnienie skrywania homoseksualności przez austriackiego prawicowego polityka Jorga Heidera. Oficjalnie wyznawał on skrajnie nietolerancyjne poglądy, a w rzeczywistości był homoseksualistą prowadzącym skrywane, intensywne życie homoerotyczne. Heider zginął w wypadku samochodowym, po czym – przynajmniej w polskich mediach – zrobiło się dość głośno o jego ‘podwójnym życiu’ – tym oficjalnym, politycznym (bardzo prawicowym, skrajnie ‘konserwatywnym’) i tym prawdziwym – prywatnym, pełnym homoseksualnych romansów. 
W Polsce przykładem tego rodzaju dysonansu była postać poety Jana Lechonia, który prezentował oficjalnie niezwykle konserwatywne poglądy, także religijne (deklarował przywiązanie do Kościoła katolickiego), a w życiu prywatnym prowadził niezwykle bujne życie jako homoseksualista. W przypadku Lechonia (będącego także w pewnym momencie ‘wzorem’ dla polskich ruchów prawicowych) zapewne także m.in. ten dysonans, niespójność poglądów życia publicznego i prywatnego doprowadził do jego samobójczej śmierci. 
Ostatnio przykładem tego rodzaju debaty i swoistej ‘promocji hipokryzji’ przez środowiska prawicowe a także swego rodzaju ‘outingu’ ( w tym przypadku z przebiciem się do dyskursu publicznego, mediów ogólnopolskich) był przypadek dyskusji w okolicach Święta Niepodległości w 2012 r., kiedy to organizacje feministyczne zwróciły uwagę (via media) środowiskom ultraprawicowym, że śpiewana przez nich Rota, została napisana przez osobę homoseksualną – Marię Konopnicką, co wywołało oczywiście burzliwą dyskusję (chociaż następnie w różnych publikacjach przytaczano pogląd, iż nie jest pewne czy związek Konopnickiej z Dulębianką miał charakter homoerotyczny; nawet jeśli nie, pewne jest, że były towarzyszkami życia).

Opracowane przez: Aleksander Wasiak-Radoszewski


Źródła