Słownik

Otwarty rynek pracy

Zatrudnienie na otwartym rynku pracy jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych niezależnie od orzeczonej lub nieorzeczonej niepełnosprawności.

Na otwartym rynku pracy zatrudnienie przebiega w warunkach konkurencyjnych, co oznacza, że pracownik jest zatrudniany ze względu na swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Jest przyjmowany i pracuje na takich samych zasadach i w tych samych warunkach, jak osoba sprawna, z takim samym zakresem obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. Pracodawca musi jedynie uwzględnić przepisy dotyczące czasu pracy pracownika z niepełnosprawnością i dłuższego urlopu wypoczynkowego wynikające z Kodeksu Pracy. Powinien również dostosować miejsce pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika.

Od kilku lat ta forma zatrudniania osób niepełnosprawnych jest promowana jako dająca osobom niepełnosprawnym pełną szansę na rehabilitację zawodową i społeczną.

Opracowane przez: Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż i Piotr Todys
Fundacja TUS
Obszar Praca

Źródła

  • Twój klucz do kariery - otwórz sie na pracę. Kompleksowy informator o rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Fundacja TUS 2008 r.

Publikacje z zakresu