Słownik

Orientacja seksualna / psychoseksualna

Emocjonalny i seksualny pociąg do osób danej płci, stąd mowa np. o orientacji heteroseksualnej – tj. dotyczącej osób heteroseksualnych (kobiet i mężczyzn), jaki i o orientacji homoseksualnej tj. odnoszącej się do osób tej samej płci (kobiet do kobiet i mężczyzn do mężczyzn). 
Termin ten, biorąc pod uwagę kwestie płynnej, zmiennej seksualności (patrz: „Heteronormatywność i matryca heteroseksualna a homonormatywność”), można poddać krytyce i stwierdzić, że jest sztucznie stworzoną kategoryzacją. Kategoryzacją nieprzystającą do wielu współczesnych zjawisk i przykładów przechodzenia z orientacji heteroseksualnej w homoseksualną lub braku dookreślania się w ramach tego rodzaju binaryzmu i samookreślaniu się jako queer, bez wskazywania na rodzaj pociągu seksualnego i emocjonalnego do danej płci, a wręcz niejednokrotnie wchodzenie w relacje z osobami transgenderowymi, które również nie mieszczą się w tego rodzaju binarnym, będącym wytworem heteronormatywnego dyskursu (także medycznego), podziale.

Opracowane przez: Aleksander Wasiak-Radoszewski


Źródła

Publikacje z zakresu