Słownik

Nacjonalizm

Z jednej strony to postawa uznająca wyższość własnego narodu ponad inne narody, grupy społeczne, jednostki; lokalizuje naród w centralnym miejscu tożsamości osobistej i grupowej; stoi za nim przekonanie, że naród jest najważniejszą formą uspołecznienia. Z drugiej - ideologia polityczna, według której podstawowym zadaniem państwa jest obrona interesów narodowych, co często przekłada się na dążenie do posiadania przez naród własnego państwa, albo (jeśli państwo narodowe już istnieje) doprowadzanie do ujednolicenia kulturowego składu ludności (poprzez asymilację lub odrzucenie, wysiedlenie a nawet eksterminację mniejszościowych grup narodowych/ etnicznych).

Dynamiczny rozwój nacjonalizmu miał miejsce dopiero w XIX i XX wieku, w związku z  wzrastającą u ludzi świadomością narodową i poczuciem przynależności do wspólnoty politycznej, pochodzenia, języka, obyczaju czy kultury definiowanej współcześnie jako naród (np. w Polsce szlacheckiej narodem była tylko szlachta). Jest więc zjawiskiem znacznie młodszym niż etnocentryzm, ale też znacznie węższym niż patriotyzm i zdecydowanie bardziej pejoratywnie kojarzonym niż oba te pojęcia.

Opracowane przez: Dominika Cieślikowska
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Źródła

Publikacje z zakresu