Słownik

Mizoandria

Pojęcie mizoandria (gr. misos - nienawiść, andros - mężczyzna) weszło do użycia w latach 70. XX wieku i uważane było wtedy za neologizm, wykształcony jako odwrócenie pojęcia mizoginia.

W podstawowym znaczeniu oznacza niechęć, wrogość przejawianą przez kobiety wobec mężczyzn. O ile mizoginia, czyli wrogość lub strach wobec kobiet jest uznana przez badaczki i badaczy za zjawisko uniwersalne w różnych systemach społecznych, kulturach i religiach, o tyle nie istnieje wobec niej zjawisko równoważne. Mizoandria nie jest tak rozpowszechniona, nie jest wzmacniana prawnie i systemowo, przejawia się w relacjach indywidualnych raczej niż systemowych. Dlatego mówi się o mizoandrii, że jest nie tyle wrogością wobec mężczyzn (tak jak mizoginia jest wrogością wobec kobiet), co niechęcią wobec ról płci, zachowań i wartości tradycyjnie rozumianych jako „męskie” i przez mężczyzn odgrywanych, niechęć wobec „kultury macho”.

Feministyczne badaczki wskazują, że niechęć wobec mężczyzn opisywana jako mizoandria może mieć swoje przyczyny w systemowej opresji patriarchalnego społeczeństwa wobec kobiet – ma to być reakcja kobiet na uprzedzone, mizoginiczne przekazy i praktyki. W tym sensie budowanie analogii między mizoginią a mizoandrią nie jest uprawnione.

Opracowane przez: Natalia Sarata
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Przesłanki Płeć

Źródła

  • Gilmore David D., Mizoginia, czyli męska choroba, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003

Publikacje z zakresu