Słownik

Migracja przymusowa

Ma miejsce, gdy osoby zmuszone są przez władze publiczne do zmiany kraju, w którym mieszkały i spędzały większość czasu.

Może wiązać się z:

  • wyznaczeniem miejsca przeznaczenia (w sytuacji wysiedleń, przesiedlenia, wymiany ludności między państwami, np. po zmianie granic, dla zagwarantowania większej homogeniczności i uniknięcia dylematów grup mniejszościowych w granicach własnego państwa lub ewakuacji ludności z danego terenu w kontekście następstwa albo zagrożenia klęską żywiołową)
  • bez wyznaczenia miejsca przeznaczenia (w przypadku uchodźców i uchodźczyń, którzy posiadają pewną swobodę wyboru miejsca przeznaczenia). 
Opracowane przez: Dominika Cieślikowska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Obszar Prawo

Źródła

Publikacje z zakresu