Słownik

LGBTQ

Skrótowiec oznaczający osoby a także często miejsca (kluby), organizacje działające na rzecz mniejszości seksualnych. Dosłownie pochodzi od angielskich słów i oznacza: lesbian gay bisexual transsexual/transgender queer. Niekiedy stosowany jest także w krótszych formach jak LGB lub LGBT, jednak stosowanie najszerszej wersji LGBTQ ma podkreślać włączenie do tej nazwy jak największej grupy osób nie będących osobami przynależącymi do normy większościowej – obowiązkowego heteroseksualizmu, a do społeczności osób będących członkami mniejszości seksualnej. Sam termin zaczął być używany pod koniec lat 80-tych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Założeniem była możliwość włączenia w ten termin różnych grup osób nieheteroseksualnych, stąd tendencja do rozszerzania tego skrótowca - do LGB dodawano T(transseksualiści) oraz z czasem niekiedy Q(queer). Stosowana również była forma LGBTI, w której I oznaczało osoby interseksualne, chociaż pojawiały się także kontrowersje w użyciu tego terminu i niektóre grupy czuły się z niego wyłączone.

Opracowane przez: Aleksander Wasiak-Radoszewski


Źródła

Publikacje z zakresu