Słownik

Lepka podłoga

Pojęcie pojawiające się w kontekście dyskryminacji kobiet na rynku pracy i odnoszące sie do braku możliwości awansu w przypadku zawodów o niskim statusie, prestiżu i dochodzie. "Lepka podłoga" dotyczy takiej sytuacji czy pozycji zawodowej, w której kobieta tkwi w jednym i tym samym miejscu, nie mając realnych szans na zmianę.  Zatrzymuje się na najniższym poziomie.  Ten brak perspektyw na dalszy rozwój nie typowy tylko dla kobiet wykonujących najniżej płatne prace fizyczne np. sprzątaczek czy salowych. Dotyczy on również takich zawodów i stanowisk jak sekretarki, urzędniczki, krawcowe, pielęgniarki. 

Przykład:
Matka dwójki dzieci z wykształceniem zawodowym pracuje jako sprzątaczka za minimalną pensję. Równolegle wykonuje wszystkie prace związane z prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi. Jej wynagrodzenie, pomimo niskiej wartości, znacząco zasila domowy budżet. Aby zmienić swoją sytuację zawodową musiałaby się przekwalifikować, zdobyć dodatkowe umiejętności, ukończyć kursy lub specjalistyczne szkolenia zawodowe. To z kolei wiązałoby sie z jednej strony z porzuceniem dotychczasowej pracy, z drugiej z wygospodarowaniem dodatkowego czasu. Ani jedno, ani drugie nie jest możliwe ze względu na niskie dochody rodziny i konieczność pełnienia obowiązków domowych, których nie dzieli z mężem. Pojawia się efekt błędnego koła: ”nie mogę zmienić pracy na lepiej płatną, ponieważ nie mogę porzucić dotychczasowej pracy” (zarówno tej płatnej, jak i tej nieodpłatnej).

Opracowane przez: Joanna Białas
równość.info
Przesłanki Płeć
Obszar Praca

Źródła

Publikacje z zakresu