Słownik

Ksenolatria

To przeciwieństwo ksenofobii, oznacza uwielbienie obcych i inności kulturowej (cudzoziemców i cudzoziemek oraz mniejszości etnicznych, narodowych lub religijnych). Ma być pojęciem opisującym pozytywne nastawienie, silniejsze niż ksenofilia, czyli sympatia do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny.

W rozwojowym modelu wrażliwości międzykulturowej Miltona Bennett’a podobne zjawisko opisane jest jako „odwrócony etnocentryzm” (reverse ethnocentism). To jeden z przejawów etnocentrycznej fazy obrony – oznacza, że inną kulturę ceni się bardziej niż swoją, wywyższa, zachwyca się nią, tym samym umniejszając wartośći kultury własnej (to swoisty rodzaj kompleksu narodowego/ etnicznego/ kulturowego).

Opracowane przez: Dominika Cieślikowska
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Źródła

  • Bańko, Mirosław (red.), Ksenolatria, Internetowa poradnia językowa Wydawnictwa Naukowego PWN.

  • Bennett, Milton .J., Intercultural Communication: A Current Perspective. W: Harvey, C.P., Allard, M.J., (red.), Understanding and Managing Diversity. Readings, Cases, and Exercises, New Jersey: Pearson Education Inc 2005.

  • Bennett, Milton. J., Towards a Developmental Model of Intercultural Sensitivity, W: R. Michael Paige, (red.). Education for the Intercultural Experience. Yarmouth, ME: Intercultural Press 1993 – wyciąg z tekstu na stronie >>

Publikacje z zakresu