Słownik

Homoseksualizm

Termin, także medyczny, na określenie tzw. orientacji psychoseksualnej – tj. odczuwania pociągu seksualnego do osób tej samej płci. Niejednokrotnie w samej definicji homoseksualizmu podkreśla się potrzebę bliskości i chęć wchodzenia w związki psychologiczno-emocjonalne (nie tylko seksualne) pomiędzy osobami tej samej płci. Termin ten w obszarze analiz z kręgu teorii queer, a wcześniej w pracy naukowej Michela Foucault, był i jest wielokrotnie krytykowany, jako stanowiący opresję, będący wytworem XIX-wiecznego dyskursu medycznego, który zdefiniował homoseksualizm jako ‘jednostkę chorobową’, przeciwieństwo "zdrowego", pożądanego społecznie/pozytywnie wartościowanego heteroseksualizmu. Zarówno Foucault a za nim inni badacze w ramach teorii queer (w Polsce m. in. Jacek Kochanowski, Joanna Mizielińska i in.) wskazują, że termin ten jest ograniczający i jest de facto przykładem działania opresyjnego systemu społecznego obowiązkowego heteroseksualizmu, w którym homoseksualizm ze swoimi "patologicznie’"określonymi, społecznie nadanymi cechami stanowi tę gorszą, podrzędną opozycję dla heteroseksualizmu. Często przytaczane są także porównania do derridiańskich opozycji binarnych, w których pierwszy człon jest nadrzędny i pozytywnie wartościowany, natomiast drugi – jest podrzędny i wartościowany negatywnie np. mężczyzna – kobieta, biały – czarny, heteroseksualista – homoseksualista itp. Ze względu na to negatywnie nacechowane znaczenie homoseksualizmu (terminu używanego także niejednokrotnie w przeszłości/a czasem także niestety obecnie wśród ‘prawicowych’ badaczy czy seksuologów jako "jednostka chorobowa”) współcześnie wiele osób w swojej codziennej praktyce życiowej określa samych siebie jako queer (także mężczyzn pożądających mężczyzn i kobiet pożądających kobiet tj. potocznie mówiąc gejów i lesbijek), nie chcąc być "wtłaczanymi przez system" w nacechowany negatywnie i będący owocem "dyskursu przemocy" termin homoseksualista/homoseksualizm.

Opracowane przez: Aleksander Wasiak-Radoszewski


Źródła

Publikacje z zakresu