Słownik

Homofobia zinternalizowana

Homofobia zinternalizowana (także: homofobia uwewnętrzniona, homoseksualizm egodystoniczny, homoseksualizm odrzucany przez ego, zinternalizowany stygmat seksualny) to specyficzny wariant homofobii występujący u osób homoseksualnych. Jest to zaburzenie polegające na przejawianiu uprzedzeń ukierunkowanych na osoby homoseksualne przy równoczesnym nieakceptowaniu własnej homoseksualnej, czasem stłumionej, orientacji. Podobny rodzaj fobii może dotyczyć także osób biseksualnych, transseksualnych i przedstawicieli/przedstawicielek transgender.

Głównymi cechami charakterystycznymi dla osób przejawiających homofobię zinternalizowaną są niski poziom samoakceptacji i akceptacji inności, dezaprobata wobec własnych zachowań i uczuć, niezadowolenie z własnego życia seksualnego, poczucie winy, frustracja emocjonalna, agresja wobec przejawów homoseksualności w życiu społecznym, publicznym, politycznym i kulturalnym, czasami samoagresja. Zaburzenie prowadzi niekiedy do stanów depresyjnych, nadużywania substancji psychoaktywnych, samookaleczeń, a nawet samobójstw. Badania naukowe (JL Martin i L. Dean, 1992) potwierdziły, że wyższy stopień homofobii zinternalizowanej odczuwają mężczyźni niż kobiety. Często homofobia zinternalizowana powoduje tak głębokie wyparcie własnej orientacji, że dotknięta nią osoba decyduje się na podwójne życie, publiczne zachowania homofobiczne lub nie potrafi wejść w stałą i bliską relację emocjonalną.

Homofobia zinternalizowana wiąże się także – a nawet czasem jest wymiennie w ten sposób nazywana – z homoseksualizmem egodystonicznym (egodystoniczność to negatywny stosunek danej osoby do jej własnych cech osobowościowych), w związku z czym homoseksualne jednostki egodystoniczne cechują się częstymi zachowaniami homofobicznymi. Z dzisiejszej perspektywy homoseksualizmu nie traktuje się jako dewiacji, natomiast homoseksualizm egodystoniczny uznawany jest za zaburzenie psychiczne i podlega terapii polegającej na wzmocnieniu akceptacji własnej orientacji psychoseksualnej. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) usuwając w 1992 roku homoseksualizm z listy chorób (ICD-10), zastąpiła go właśnie homoseksualizmem egodystonicznym. W klasyfikacji z 1992 roku znalazła się również informacja, że: „orientacji seksualnej – samej w sobie – nie należy uważać za zaburzenie”. W 2014 roku APA (Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz Grupa Robocza ds. Klasyfikacji Zaburzeń Seksualnych i Zdrowia Seksualnego zarekomendowały WHO usunięcie orientacji seksualnej niezgodnej z ego (egodystonicznej) z klasyfikacji ICD-11, której publikacja zaplanowana jest na rok 2017.

Opracowane przez: Grzegorz Lepianka
równość.info

Źródła

Publikacje z zakresu