Słownik

Drag king

Praktyka najczęściej związana z występami scenicznymi polegająca na występie kobiety w stroju uważanym za męski. Często kobiety, w ramach występu artystycznego, występujące jako drag king wcielają się w role stereotypowo postrzegane jako ucieleśnienie męskości np. macho, kowboy, ale też np. Michael Jackson. W ramach odgrywania roli – męskiej - dokonywanej przez drag kings, można wyróżnić bardzo wiele typów od bardzo męskiego do typu chłopięcego. Istotą jest "pokazanie męskości jako przedstawienia", zgodnie z nw. definicją.

Według definicji znanego amerykańskiego drag king Del LaGrace Volcano „drag king to każda osoba wszystko jedno jakiej płci biologicznej, która w świadomy sposób robi przedstawienie z męskości”.

Występy czy też można powiedzieć ‘bycie’ drag king często związane są z zaangażowaniem w walkę polityczną (związaną z równouprawnieniem kobiet i przedstawicieli mniejszości seksualnych), niejednokrotnie (podobnie jak drag queen) jest też formą przeciwstawnej heteroseksualnym, opresywnym normom, ekspresji i stawiania oporu, niezgody na wykluczające praktyki społeczne. Przedstawienia drag king odbywają się w klubach LGBTQ na całym świecie, niektórzy drag king są postaciami kultowymi (np. patrz filmy „Venus Boyz”, oraz „Paris is Burning”).

Opracowane przez: Aleksander Wasiak-Radoszewski

Przesłanki Płeć

Źródła

Publikacje z zakresu