Słownik

Asystent/ka osoby niepełnosprawnej

Zawód Asystent Osoby Niepełnosprawnej został wprowadzony do klasyfikacji zawodów pod numerem 346 [02]: pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej. Asystent osoby niepełnosprawnej współpracuje z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i innymi specjalistami w celu włączenia podopiecznego w życie społeczne w obszarze rehabilitacji, edukacji i doskonalenia zawodowego, zatrudnienia, czasu wolnego, usług i świadczeń. Miejscem pracy Asystenta jest środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Jednocześnie programy realizowane przez m. in. organizacje pozarządowe i instytucje podejmujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych oferują osobom niepełnosprawnym wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, którego głównym zadaniem jest pomoc np.:

  • w dojazdach w wybrane miejsca: praca, rehabilitacja, szkoła lub uczelnia;
  • w poznaniu miejscowości, w której się mieszka: odwiedzeniu muzeum, wystawy, teatru, kina;
  • w spotkaniach z ludźmi, znajomymi, przyjaciółmi, w dobrej zabawie;
  • w sprostaniu codziennym obowiązkom: sprawom urzędowym, zrobieniu zakupów, pójściu na pocztę i do lekarza;
  • w nawiązaniu kontaktu i współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wsparcia osób niepełnosprawnych.

Tak więc osoby niepełnosprawne zazwyczaj mają dostęp do usług asystenta osoby niepełnosprawnej w obszarze wsparcia codziennych aktywności. Asystent powinien posiadać specyficzne umiejętności, które mogą okazać sie niezbędne w czasie współpracy z osobami niepełnosprawnymi - podstawy języka migowego, zasady prowadzenia osoby niewidomej, umiejętność przenoszenia osoby niepełnosprawnej ruchowo w sposób bezpieczny dla obu stron itp.

W Polsce dużym problemem jest mała dostępność usług Asystenta, ze względu na brak systemowego rozwiązania finansowania takich usług.

Opracowane przez: Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż i Piotr Todys
Fundacja TUS

Źródła

Publikacje z zakresu