Kalendarz
7
Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Rwandzie
7 kwietnia 2015 r.

Po raz pierwszy obchodzony 7 kwietnia 2004 r. w 10 rocznicę ludobójstwa

Więcej informacji:
8
Międzynarodowy Dzień Romów
8 kwietnia 2015 r.

Święto ustanowione w 1990 r. na IV Kongresie Międzynarodowego Związku Romów (International Romani Union, IRU) w JAdwisinie k. Serocka -  w rocznicę I Światowego Kongresu Romów, który odbył się w 1971 r. w Londynie.

Więcej informacji:
13
Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował antyprzemocową konwencję Rady Europy
13 kwietnia 2015 r.

Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Prezydent podpisał dokument w siedzibie Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Wcześniej, 14 marca, Prezydent podpisał ustawę ratyfikacyjną.

Związki partnerskie w Chile
13 kwietnia 2015 r.

Prezydent Chile Michelle Bachelet w poniedziałek 13 kwietnia 2015 r. podpisała ustawę, która umożliwia zawieranie związków partnerskich osobom pozostającym w nieformalnych związkach, w tym parom homoseksualnym. Nowe prawo zacznie obowiązywać od października 2015 r.

Ustawa pozwoli m.in., by partnerzy dziedziczyli po sobie, mogli dopisać partnera do ubezpieczenia medycznego i otrzymywać świadczenia emerytalne.

Chile dopiero w 1999 roku przestało karać za homoseksualny seks. Debata o związkach partnerskich zaczęła się w Chile na dobre w 2012 roku po motywowanym homofobią zabójstwie geja.


Prezydent Chile Michelle Bachelet w dniu podpisania ustawy o związkach partnerskich

24
Zmarł Władysław Bartoszewski
24 kwietnia 2015 r.

28 kwietnia 2015 roku zmarł w Warszawie Władysław Bartoszewski, ur. 19 lutego 1922 w Warszawie – polski historyk, publicysta, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i polityczny oraz dyplomata. Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik powstania warszawskiego. Dwukrotnie minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji, w latach 2007–2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kawaler Orderu Orła Białego, wyróżnionym m.in. medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Zasłużony dla pojednania polsko-niemieckiego i dialogu polsko-żydowskiego. Wierzył w dialog, przyjaźń i tolerancję.

Zdjęcie Władysława Bartoszewskiego

100 rocznica ludobójstwa Ormian
24 kwietnia 2015 r.

W czasie I wojny światowej, w latach 1915-1917 w Imperium Osmańskim zginęło ok. 1,5 mln Ormian i Ormianek. 24 kwietnia każdego roku obchodzona jest rocznica eksterminacji.

25
Dzień Milczenia
25 kwietnia 2015 r.

Dzień Milczenie to akcja przeciw zjawisku homofobii i transfobii, a symboliczna cisza jest protestem przeciwko milczeniu, na które osoby homoseksualne i osoby transseksualne są skażane. Organizowany od 1996 r. w USa, a od 2006 r. w Polsce.

Więcej informacji:
28
68. rocznica akcji "Wisła"
28 kwietnia 2015 r.

28 kwietnia 1947 roku rozpoczęto operację "Wisła" polegającą na zwalczeniu oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz wysiedleniu ze wschodnich terenów Polski osób innej niż Polska narodowości - głównie m.in. Ukraińców, Bojków, Dolinian i Łemków, jak również rodzin mieszanych polsko-ukraińskich. Jednym z głównych kryteriów kwalifikacji do wysiedlenia było wyznanie religijne. Osoby wyznania grecko-katolickiego i prawosławnego, niezależnie od faktycznego pochodzenia etnicznego, traktowano jako Rusinów i umieszczano na listach osób przeznaczonych do wysiedlenia.

Szacuje się, iż w wyniku akcji wojskowej rozbito siły UPA w liczbie 1500 oraz uwięziono 2900 aktywnych lub domniemanych członków OUN, a przesiedlenia objęły ponad 140 tysięcy osób cywilnych.

archiwalne zdjęcie wysiedlanych osób