Kalendarz
11
Głosowanie nad konwencją Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet zdjęte z porządku obrad
19
19-21 września 2014 r. Dni Świeckości w Krakowie
19 września 2014 r.
Więcej informacji:
20
Rusza kampania HeForShe, a Emma Watson wstępuje w ONZ zapowiadając m.in. działąnia w ramach tej kampanii
Ruszyła kampania HeForShe
24
Zablokowano głosowanie nad konwencją Rady Europy ws. zwalczania przemocy wobec kobiet
25
Sejm nie ratyfikowal konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet
28
Międzynarodwy Dzień Dostępu do Informacji
Międzynarodowy Dzień Działań na rzecz Bezpiecznej i Legalnej Aborcji
Światowy Dzień Walki o Prawo do Aborcji
28 września 2014 r.
Więcej informacji: