Kalendarz
8
Opublikowano sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz Raport z realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania za 2013 r.
9
Sąd: zwolnienie z pracy za udział w Marszu Równości dyskryminacją.
9 lipca 2014 r.

Zakończyła się jedna z nielicznych spraw prowadzonych z wykorzystaniem przepisów Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U.2010.254.1700)

10
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz odwołała prof. Bogdana Chazana z funkcji dyrektora szpitala miejskiego
15
Chorwacja przyjęła ustawę o związkach partnerskich (ustawa o życiowym partnerstwie)
19
Feministyczna Akcja Letnia
19 lipca 2014 r.
20
Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie o umorzeniu postępowania toczącego się przeciw prof. Aleksandrowi Nalaskowskiemu, oskarżonemu o publiczne zniesławienie osób homoseksualnych wypowiedzią dla portalu fronda.pl
20 lipca 2014 r.
W rozpoznawanej sprawie Sąd Rejonowy stwierdził, że wypowiedź oskarżonego opublikowana na stronie internetowej fronda.pl jest nie tylko niepoprawna politycznie, ale również dotkliwa dla mniejszości homoseksualnej i obraźliwa. Jednocześnie Sąd ocenił, że jako stanowiąca jeden z wielu głosów w dyskusji o homoseksualizmie mieści się ona w granicach dozwolonej krytyki.
W ocenie Sądu Okręgowego nie sposób uznać, jak to uczynił Sąd Rejonowy, że wypowiedź obraźliwa dla określonej grupy osób - w tej sprawie mniejszości homoseksualnej, mieściła się w granicach dozwolonej krytyki. Z treści wypowiedzi oskarżonego opisanej w prywatnym akcie oskarżenia wynika bowiem m. in., że choć miał on wiedzę, iż homoseksualizm w roku 1990 został wykreślony przez Światową Organizację Zdrowia z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, to i tak uznał tę orientację seksualną za chorobę. W tej sytuacji zasadna jest ocena skarżącego, że oskarżony świadomie wypowiedział twierdzenie niezgodne z prawdą, które może poniżyć osoby homoseksualne w opinii publicznej, gdyż wypowiedź udzielona redakcji portalu internetowego fronda.pl została opublikowana w Internecie, a więc skierowana została do nieograniczonej liczby potencjalnych odbiorców. (...)
Nie zasługuje na aprobatę pogląd Sądu Rejonowego, iż próba eliminacji wypowiedzi oskarżonego oraz opinii wyrażających podobne poglądy na temat homoseksualizmu, byłaby naruszeniem zasad pluralizmu demokratycznego państwa prawa. Możliwość posiadania określonych poglądów, czy wyrażania opinii nie może oznaczać, że własne przekonania można w sposób zupełnie dowolny, niczym nieograniczony przekazywać opinii publicznej, bez poszanowania godności grupy osób, do której ocena ta się odnosi.
21
Barack Obama podpisał dekret zakazujący kontrahentom rządowym dyskryminacji pracowników w oparciu o orientację seksualną lub tożsamość płciową.
Gazeta.pl Poczta Radio avatar Zaloguj się Wiadomości 605 24 24 24 Prześlij informację Polska Polityka Świat Nauka Quiz Raczkowski Na żywo Cytaty Wybory Deser Zdjęcia Chazan oficjalnie przestał być dyrektorem miejskiego szpitala św. Rodziny
22
Profesor Małgorzata Fuszara objęła stanowisko Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania
Europejski Dzień Ofiar Przestępstw z Nienawiści
22 lipca 2014 r.

"22 lipca mija 3. rocznica zbrodni dokonanej na 69 działaczach młodzieżowych z Norweskiej Partii Pracy, którzy przebywali na obozie na wyspie Utøya. Tego samego dnia zbrodniarz, kierujący się motywami politycznymi dokonał zamachu bombowego w Oslo, w wyniku którego zginęło 8 osób. "

Więcej informacji:
28
28 lipca - 3 sierpnia 2014 r. SINTI i ROMOWIE w Europie - tożsamość, historia, pamięć
28 lipca 2014 r.

polsko-niemiecko-romskie seminarium dla młodzieży i studentów