Kalendarz
2
Terlikowski przegrał w sądzie z Grodzką
7
Skandaliczna decyzja sądu dyscyplinarnego: "Prokurator Roszkowski uniewinniony. Swastyka nie propaguje nazizmu."
9
Petycja: "Dostęp Polek do zgodnych z prawem świadczeń medycznych" do ministra Bartosza Arłukowicza
9 czerwca 2014 r.

"Żądamy od państwa polskiego zapewnienia kobietom swobodnego dostępu do wszystkich zgodnych z prawem świadczeń medycznych"

W świetle niepokojących doniesień o podpisywaniu przez lekarzy "deklaracji wiary" oraz ostatnich wydarzeń dotyczących utrudniania kobietom w Polsce dostępu do zgodnych z prawem świadczeń medycznych, w tym do legalnego przerywania ciąży, coraz bardziej istotna staje się kwestia realnego zapewnienia przez państwo polskie swobodnego dostępu obywatelek do wszystkich zgodnych z prawem świadczeń medycznych.

Ja, niżej podpisana(y) domagam się od ministra zdrowia wprowadzenia procedur zabezpieczających prawo kobiet do przysługującej im opieki medycznej, w tym do przerwania ciąży w sytuacjach określonych prawem. Polskie prawo antyaborcyjne należy do najostrzejszych w Europie, a mimo to jest z trudem egzekwowane z powodu lekarzy(rek) pogardzających swymi pacjentkami. Jest to szczególnie dramatyczne, gdy w grę wchodzi dobro i zdrowie dziewczynek i kobiet poszkodowanych gwałtem, przypadków gdy istnieje medycznie potwierdzone prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu oraz gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej.

Prawo powinno być zmienione w kierunku zapewnienia Polkom pełnej i ogólnodostępnej opieki zdrowotnej oraz ochrony przed działaniami ludzi, którzy własną mizoginię nazywają sumieniem, stosując metody zastraszania i publicznej nagonki. Domagamy się również jasnych procedur i wyciągania konsekwencji wobec osób winnych łamania tajemnicy lekarskiej (udostępniania informacji o stanie zdrowia i przeprowadzonych zabiegach osobom niepowołanym, w tym przedstawicielom Kościoła Katolickiego, aktywist(k)om antyaborcyjnym i mediom). Przypominamy, że minister zdrowia ma obowiązki wobec pacjentek i obywatelek, które są jego wyborczyniami. Przyjmując tekę ministra zdrowia zobowiązał się Pan zapewnić dostęp do należnych świadczeń zdrowotnych i zagwarantować prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej wszystkim, w tym kobietom i zgwałconym dzieciom. 

Przypominamy, że aborcja w przypadku ciąży będącej wynikiem przestępstwa, zagrożenia dla zdrowia lub życia kobiety oraz nieodwracalnych wad płodu jest w Polsce zabiegiem legalnym. Państwo polskie jest zatem zobowiązane do zapewnienia swoim obywatelkom możliwości skorzystania z tego świadczenia medycznego. Co więcej, większość społeczeństwa popiera przeprowadzanie zabiegów przerwania ciąży w tych przypadkach (wg badań CBOS z 2012 r. 78% Polek i Polaków popiera prawo do przerwania ciąży będącej wynikiem gwałtu).

Jednocześnie wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec publicznego oceniania ofiar gwałtu i narzucania im sposobu radzenia sobie z traumą i jej skutkami. Dziennikarze(rki) i publicyści(stki), którzy roszczą sobie prawo do decydowania o życiu i zdrowiu np.11­-letniej ofiary gwałtu w praktyce realizują te same cele, co sprawcy przemocy seksualnej, tj. dominacji i władzy nad kobiecym ciałem. Jednak, w przeciwieństwie do sprawców, robią to z pozycji moralnych autorytetów broniących najważniejszych wartości. Chcą oni realizować swoje ideologiczne cele kosztem ofiar przemocy seksualnej, co w demokratycznym kraju powinno być niedopuszczalne.

Zwracam się zatem do pana ministra z pytaniem. Ile jeszcze spraw Polska musi przegrać przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka? Ile jeszcze tysięcy euro odszkodowań mamy zapłacić za łamanie praw kobiet, za nieludzkie i poniżające ich traktowanie, za naruszanie ich prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, a także prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego?

Żądam od pana natychmiastowej reakcji i zdecydowanych działań. Polska jest wciąż jeszcze krajem świeckim i będę robił(a) wszystko aby takim pozostała."

(petycja przygotowana przez Katarzynę Paprotę)

10
10-13 czerwca 2014 r. Międzynarodowy szczyt poświęcony przemocy seksualnej podczas konfliktów zbrojnych w Londynie
12
2 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień przeciwko Pracy Dzieci
12 czerwca 2014 r.

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci (ang. World Day Against Child Labour) został ustanowiony przez afiliowaną przy ONZ Międzynarodową Organizację Pracy (MOP, ang. ILO) w cel ograniczenia wyzysku dzieci i przestrzegania konwencji MOP nr 182 w sprawie najcięższych form pracy dzieci i konwencji MOP nr 138 w sprawie minimalnego wieku zatrudnienia. Po raz pierwszy dzień ten obchodzono w 2002 roku.

13
13-15 czerwca 2014 r. Czwarta edycja Resist Fest
13 czerwca 2014 r.
Dni Różnorodności Kobiet DZIEW/CZYNY. 13, 14 i 15 czerwca w Białymstoku.
13 czerwca 2014 r.

DZIEW/CZYNY to inicjatywa oddolna. Jesteśmy grupą wolontariuszy i wolontariuszek. Od trzech lat, mimo uznania nas przez Prezydenta RP za wartościową lokalną inicjatywę godną naśladowania, nie uzyskujemy wsparcia finansowego z miejskich i wojewódzkich programów grantowych. Nie poddajemy się i szukamy pieniędzy gdzie indziej. Szukamy ich poprzez portal crowdfundingowy Polak Potrafi. Zostało nam niecałe dwa tygodnie do uzbierania 8,5 tys. złotych. Mamy zaledwie 1826 zł. Portal działa na zasadzie „wszystko albo nic”. Albo uzbieramy wnioskowaną kwotę albo nie otrzymamy ani grosza. Pieniądze wrócą do wspierających. Na Polaku czekają atrakcyjne nagrody: mieszkanka dla pszczół, szarpaki dla psów i drapaki dla kotów, ekologiczne mydło, pacynki na palce i wiele innych wspaniałości. Wszystko DIY.Dziew/czyny potrzebują waszego wsparcia w rozpuszczaniu wici i pomocy finansowej.

Protest: OPIEKA MEDYCZNA, A NIE WATYKAŃSKA
13 czerwca 2014 r.

13 czerwca, piątek, godz. 15.00, pod Sejmem RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa

List otwarty ambasadorów z okazji Parady Równości 14 czerwca 2014 r.
13 czerwca 2014 r.

Z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) w Polsce. Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, o której mówi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych wartości, pielęgnowanych przez wspólnotę idei jaką jest Unia Europejska i Rada Europy, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Aby to umożliwić, musimy wspólnie pracować na rzecz tolerancji i akceptacji. Składamy hołd ciężkiej pracy środowisk LGBTI w Polsce i na całym świecie, jak również pracy wszystkich ludzi w rządach i organizacjach pozarządowych, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz zapobieganie dyskryminacji motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa osób LGBTI są prawami człowieka i powinien ich bronić każda i każdy z nas.  

Patricia Beatriz Salas, Chargé d’Affaires Ambasady Argentyny
Jean Dunn, Ambasador  Australii
Thomas M. Buchsbaum, Ambasador  Austrii
Raoul Delcorde, Ambasador Belgii
Alexandra Bugailiskis, Ambasador Kanady
Andrea Bekić, Ambasador Chorwacji
Steen Hommel, Ambasador Danii
Jari Vilen, Ambasador Finlandii
Pierre Buhler, Ambasador Francji
Rolf Nikel, Ambasador Niemiec
Eugene Hutchinson, Ambasador Irlandii
Andrea Lepore, Chargé d’Affaires Ambasady Wloch
Loreta Zakareviecene, Ambasador Litwy
Georges Faber, Ambasador Luksemburga
Pierre Clive Agius, Ambasador Malty
Wendy Hinton, Ambasador Nowej Zelandii
Paul Bekkers, Ambasador Holandii
Karsten Klepsvik, Ambasador Norwegii
Maria Amélia Paiva, Ambasador Portugalii
Marjan Šetinc, Ambasador Słovenii
Lehlohonolo Shadrack Ted, Ambasador Republiki Południowej Afryki 
Agustín Núñez, Ambasador Hiszpanii
Staffan Herrström, Ambasador Szwecji
Robin Barnett, Ambasador Brytyjski
Stephen Mull, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Koen Haverbeke, Przedstawiciel Rządu Flandrii
Franck Pezza, Przedstawiciel Rządu Federacji Walonia-Bruksela

Więcej informacji:
14
RÓWNE PRAWA WSPÓLNA SPRAWA - Parada Równości 2014
15
Antje Jackelen nowowybrana arcybiskupka - pierwsza w historii kobieta objęła zwierzchnictwo nad Kościołem Szwecji
19
19-22 czerwca 2014 r. POMADA
19 czerwca 2014 r.

"

Informacje

POMADA to grupa kilku osób, które po raz pierwszy połączyły siły w 2010 roku, by zaprezentować swoje punkty widzenia – perspektywę nieheteronormatywnej wrażliwości.
Opis
Inicjatywa Informacyjna POMADA to grupa kilku osób, które po raz pierwszy połączyły siły w 2010 roku, by zaprezentować swoje punkty widzenia – perspektywę nieheteronormatywnej wrażliwości. Wiele nas różni, ale łączą aktywność kulturalna i artystyczna, frajda z nieustannego wymykania się przymusowej heteroseksualności, poczucie przynależności lokalnej, wyczulenie na komercyjne uwikłanie ruchów LGBTQ, zamiłowanie do działań oddolnych w duchu DIY i przede wszystkim poczucie humoru, również na własny temat.

POMADA is a group of several people, joining forces again to present our points of view – the perspective of nonheterosexual sensitivity.
We are different in many ways, but what bring us togehter are: cultural and artistic activity, fun of constantly eluding compulsory heterosexuality, a sense of local identity, sensitivity to the commercial entanglement of LGBTQ movements, passion for grassroots actions in the spirit of DIY, and above all a sense of humor, especially about ourselves."
20
Światowy Dzień Uchodźcy i Uchodźczyni
20 czerwca 2014 r.

Dziś Światowy Dzień Uchodźcy i Uchodźczyni. Z tej okazji Agencja ONZ ds. Uchodźstwa opublikowała raport informujący, że na świecie jest dzisiaj około 50 milionów uchodźców i uchodźczyń oraz azylantów i azylantek. To więcej niż cała populacja Hiszpanii, RPA czy Korei Południowej. Liczba uchodźców/czyń wciąż się zwiększa – w 2012 roku było to 45,3 mln, w 2013 roku już 51,2 mln. Jest to wynik m.in. wojny w Syrii oraz afrykańskich konfliktów na tle etnicznym. 

25
Sąd federalny uznał obowiązujący w Indianie zakaz małżeństw jednopłciowych za niezgodny z Konstytucją.
26
Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur
26 czerwca 2014 r.
Więcej informacji:
28
Rocznica zamieszek Stonewall
Warszawska Parada Seniorów