Badania i statystyki (362)
Wyszukaj tutaj
Women and health: today's evidence tomorrow's agenda - WHO report
SPIS TREŚCI Foreword Introduction Executive summary  Chapter 1. Understanding women’s health in the world today Women around the world Increasing life expectancy The health transition Socioeconomic inequ ...
Uprzedzenia w Polsce
Czy Polacy, którzy sami byli uchodźcami i ofiarami konfliktów zbrojnych, są dziś gotowi do przyjęcia uchodźców? Czy krytyka państwa Izrael jest podszyta antysemityzmem? Kto w Polsce unika osób wierzących, że w Smoleńsk ...
POLKI 2013. Zdrowie i jego zagrożenia
Oddajemy w Państwa ręce Raport „Polki 2013”, który z inicjatywy Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny. Jest to dokument adresowany ...
Marne szanse na awanse?
Raport z badania na temat obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce
Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości kobiet w Polsce dla stworzenia rekomendacji dotyczących form wsparcia i ograniczania barier, stojących na drodze zwiększania ich aktywności zawodowej poprzez pracę ...
Żydzi - problem prawdziwego Polaka
Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci
Postawy wobec mniejszości muzułmańskiej w Polsce: Raport z badań sondażowych dotyczących mowy nienawiści
Zgłębianie charakterystyki postaw wobec muzułmanów i poszukiwanie czynników na nie wpływających wydaje się przedsięwzięciem niezwykle potrzebnym. Jednym ze sposobów, w jaki wyrażane są skrajnie negatywne postawy antymuzułmańs ...
Gender Equality in Power and Decision-Making
Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States
Art. 207 k.k. – znęcanie się nad osobą najbliższą.
Publikacja raportu z monitoringu śląskich sądów rejonowych
NIK o systemie pomocy społecznej dla uchodźców
Cele kontroliCelem głównym kontroli była ocena skuteczności działań organów administracji publicznej w zakresie pomocyspołecznej i integracyjnej dla uchodźców.Kontrolą objęto:• system pomocy społecznej pod kątem tworzeni ...
Raport. Monitoring dostępności do usług ginekologiczno-położniczych w ramach NFZ w Polsce
Zbyt długi czas oczekiwania na wizytę i błędne informacje dot. konieczności posiadania ubezpieczenia to największe bariery dla kobiet w ciąży w dostępie do publicznej służby zdrowia – wynika z raportu Fundacji Rodzić po Ludzku.Kobieta w Pol ...
Klucz do informacji. Dostępność informacji elektronicznej.
Raport dotyczący dostępności aplikacji oferowanych przez administrację publiczną oraz aplikacji podpisów cyfrowych powstały w wyniku realizacji projektu „Klucz do informacji – badanie dostępu informacji dla osób niewidom ...
Pułapka świadczeniowa a aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Poniższy raport prezentuje główne wyniki badania pod tytułem "Pułapka świadczeniowa a aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" przeprowadzonego w okresie od stycznia do maja 2011 przez Fundację Instytut Rozwoju Regiona ...
Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku.
Według badań opinii społecznej 40% Polaków uważa mowę nienawiści za istotny problem społeczny, a 77% odczuwa dyskomfort w związku z obraźliwymi wypowiedziami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej i to niezależnie od wła ...
MULTIPLE, COMPOUND AND INTERSECTIONAL DISCRIMINATION: BRINGING THE EXPERIENCES OF THE MOST MARGINALIZED TO THE FORE By LL.M Timo Makkonen Institute For Human R ights Åbo Akademi University April
Równość każdej osoby wobec prawa oraz ochrona przed dyskryminacją stanowi uniwersalne prawo człowieka, uznane i przyjęte w pewien sposób przez większość instrumentów prawnych dotyczących praw człowieka, w tym przez Powszechną ...
Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce
Raport alternatywny z wdrażania w Polsce KPON został napisany przez dwudziestu autorów,skonsultowany i uzupełniony przez niemal 250 osób i poparty przez kilkadziesiąt organizacjipozarządowych działających na rzecz osób z niep ...
ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH OSOBOM POSŁUGUJĄCYM SIĘ JĘZYKIEM MIGOWYM. Informacja o wynikach kontroli
Polskie urzędy nie traktują osób głuchoniemych z należytą powagą. Swoje zaniedbania tłumaczą niskim odsetkiem głuchoniemych petentów, ale nie dostrzegają, że głuchoniemi nie przychodzą do urzędów, bo poziom dostępności i ...
Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce (2010)
W lutym i marcu 2010 roku Instytut Badania Opinii Społecznej i Rynku Millward Brown SMG/KRC przeprowadził na zlecenie Fundacji „Afryka Inaczej” badanie postaw Polaków wobec obywateli państw afrykańskich mieszkających ...
Badanie opinii publicznej na temat integracji obywateli pańśtw afrykańskich w Polsce (2015)
Główna przeszkoda w procesie dobrej integracji wciąż tkwi w nas. Kluczową sprawą, jest brak empatii w stosunku do innych, zwłaszcza tych, którzy u nas goszczą. Jesteśmy przyzwyczajeni, że trzeba mieć „grubą skó ...