Badania i statystyki (375)
Wyszukaj tutaj
Kryteria ewaluacji pomocy społecznej
Rozważmy kilka pytań. Jakiej jakości jest pomoc społeczna i jej usługi? Jakie cechy powinna mieć dobra pomoc społeczna? Jak odróżnić dobrą pomoc społeczną od złej? Czy pomoc społeczna jest użyteczna, sprawiedliwa, skuteczna, efektywna? Czy ...
REPORT ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION<br />Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC<br />COUNTRY REPORT 2008 - POLAND
SPIS TREŚCI INTRODUCTION 0.1 The national legal system 0.2 Overview/State of implementation 0.3 Case-law 1. GENERAL LEGAL FRAMEWORK 2. THE DEFINITION OF DISCRIMINATION 2.1 Grounds of unlawful discrimination 2.1.1 Definition of the grounds of unla ...
REPORT ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION<br />Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC<br />COUNTRY REPORT 2009 - POLAND
SPIS TREŚCI INTRODUCTION 0.1 The national legal system 0.2 Overview/State of implementation 0.3 Case-law 1 GENERAL LEGAL FRAMEWORK 2 THE DEFINITION OF DISCRIMINATION 2.1 Grounds of unlawful discrimination 2.1.1 Definition of the grounds of unlawf ...
Rozwój społeczny. Polski Raport Social Watch 2008
Raport krajowy Polskie Koalicji Social Watch
Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r.
(na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)
Report on progress on equality between women and men in 2010. The gender balance in business leadership
Ósmy raport na temat równości szans kobiet i mężczyzn opisuje postępy w działaniach w tym zakresie w Unii Europejskiej w 2010 roku. Ostatni rok był znaczący, głównie z powodu wzmożenia prac Komisji Europejskiej na rzecz r&oac; ...
Report on equality between women and men 2010
Kryzys spowodował, że zarówno kobiety jak i mężczyźni zaczęli tracić prace, niemniej to właśnie kobiety cały czas mierzą się z większym problemem bezrobocia a ich pozycja na rynku pracy jest znacznie słabsza. Te i inne konkluzje zawarte zo ...
Mapa potrzeb godzenia życia zawodowego i rodzinnego w policji
Niniejszy raport jest elementem analizy potrzeb w ujęciu narzędzi związanych z godzeniem życia rodzinnego i zawodowego w policji opracowanej w ramach programu pilotażowego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Po ...
Kobiety w Polsce 2003
W raporcie przedstawiamy zmiany, jakie zaszły w sytuacji kobiet w Polsce w latach 90. i w pierwszych latach nowego tysiąclecia. Zawarte tu informacje dotyczą położenia kobiet w różnych sferach życia: w dziedzinie oświaty, w rodzinie, na ry ...
Udział kobiet w wyborach parlamentarnych 2015
Wyniki monitoringu Obserwatorium Równości Płci
Społeczność LGBTQIA w Polsce
Raport z badań Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza
Postawy wobec równości małżeńskiej
Raport z badań Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza
Women and health: today's evidence tomorrow's agenda - WHO report
SPIS TREŚCI Foreword Introduction Executive summary  Chapter 1. Understanding women’s health in the world today Women around the world Increasing life expectancy The health transition Socioeconomic inequ ...
Uprzedzenia w Polsce
Czy Polacy, którzy sami byli uchodźcami i ofiarami konfliktów zbrojnych, są dziś gotowi do przyjęcia uchodźców? Czy krytyka państwa Izrael jest podszyta antysemityzmem? Kto w Polsce unika osób wierzących, że w Smoleńsk ...
POLKI 2013. Zdrowie i jego zagrożenia
Oddajemy w Państwa ręce Raport „Polki 2013”, który z inicjatywy Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny. Jest to dokument adresowany ...
Marne szanse na awanse?
Raport z badania na temat obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce
Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości kobiet w Polsce dla stworzenia rekomendacji dotyczących form wsparcia i ograniczania barier, stojących na drodze zwiększania ich aktywności zawodowej poprzez pracę ...
Żydzi - problem prawdziwego Polaka
Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci
Postawy wobec mniejszości muzułmańskiej w Polsce: Raport z badań sondażowych dotyczących mowy nienawiści
Zgłębianie charakterystyki postaw wobec muzułmanów i poszukiwanie czynników na nie wpływających wydaje się przedsięwzięciem niezwykle potrzebnym. Jednym ze sposobów, w jaki wyrażane są skrajnie negatywne postawy antymuzułmańs ...