Badania i statystyki (362)
Wyszukaj tutaj
Interwencje prawne i obywatelskie 2008-2009
W niniejszej publikacji zamieszczamy informacje o ważniejszych interwencjach „Otwartej Rzeczpospolitej” w latach 2008-2009. Dotyczyły one wydarzeń o charakterze ksenofobicznym, rasistowskim bądź wynikających z zaniedbania i braku refl ...
Interwencje prawne i obywatelskie 2011-2012
W niniejszym raporcie nie przedstawiliśmy wszystkich negatywnych wydarzeń, które zarejestrowaliśmy lub o których zostaliśmy powiadomieni. Spowodowane było to z jednej strony szybką reakcją władz, odpowiednich organ&oa; ...
Przestępstwa z nienawiści w Polsce Na podstawie badań akt sądowych 2011 - 2012
Analiza akt sądowych jest jedną z aktywności realizowanej w ramach projektu „Społeczeństwo przeciw nienawiści”, który jest kontynuacją badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita w latach 2010 - ...
Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce. Na podstawie monitoringu prasy w okresie 2011 - 2012.
Niniejszy zeszyt stanowi uzupełnienie zeszytu pt. „Nietolerancja w Polsce”. Prowadzony przez nas regularny monitoring prasy dostarczył również wielu pozytywnych informacji dotyczących lokalnych inicjatyw na rzecz tole ...
Nietolerancja w Polsce. Kronika wydarzeń 2011-2012 na podstawie monitoringu prasy.
Celem projektu było zbadanie a następnie nagłośnienie skali problemu dyskryminacji oraz aktów przemocy wobec grup mniejszościowych, w czym pomógł właśnie codzienny monitoring prasy. Zebrane przez nas materiały potwierdziły ...
Interwencje prawne i obywatelskie 2010-2011
Należy zauważyć, że w porównaniu z poprzednim projektem rola interwencji obywatelskich znacznie wzrosła w stosunku do interwencji prawnych. Wynika to z faktu, że - na podstawie naszego doświadczenia z prokuraturami i policją - interwencje ...
PARTIE O KOBIETACH. ANALIZA PROGRAMÓW ZWYCIĘSKICH PARTII POLITYCZNYCH PRZEDSTAWIONYCH PRZED WYBORAMI PARLAMENTARNYMI W 2011 ROKU
Raport zawiera wyniki analizy programów partii politycznych zaprezentowanych podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku. Programy analizowano pod kątem zawartej w nich tematyki równych praw kobiet i mężczyzn. W bada ...
Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej. Wybory parlamentarne 2011
Raport zawiera wyniki analizy materiałów wyborczych prezentowanych w kampanii telewizyjnej w ramach wyborów parlamentarnych 2011 r. Z uwzględnieniem zmiennej płci. Cztery główne pytania stawiane w analizie są następujące: 1) ...
Stosunek Polaków do innych państw i narodów - 2012
Już od prawie dwudziestu lat rokrocznie badamy stosunek Polaków do innych narodów starając się określić, które z nich są na ogół lubiane, a do których przeważa niechęć. W tym roku pytaliśmy o nastawienie do trzy ...
Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań 2013
Do narodów najbardziej lubianych przez Polaków należą Czesi (51% deklaracji sympatii), Słowacy (48%), Anglicy (47%),Włosi (46%) i Hiszpanie (45%). Najmniej lubiani są Romowie (52% deklaracji niechęci) i Rumuni (41%). W ...
Przemilczane, przemilczani: raport z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim
Mimo, że zakaz dyskryminacji w szkolnictwie wyższym nie należy do zasad uszczegółowionych w ustawodawstwie antydyskryminacyjnym (np. w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego trakt ...
Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in the EU Member States. Summary of findings, trends, challenges and promising practices.
W 2007 roku Parlament Europejski zwrócił się do Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA) by przeprowadziła badanie na temat dyskryminacji gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych (LGBT) w Unii Europejskiej. ...
Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce
Projekt został zainspirowany doświadczeniami członkiń i członków stowarzyszenia z pracy w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej, zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Wskazywały one, że obecność tematyki antydyskryminacyjne ...
EU-MIDIS 5 Data in Focus report: Multiple discrimination
Co to jest EU-MIDIS (European Union - Minorities and Discrimination Surveys)? To pierwsze na skalę Unii Europejskiej badanie, w którym imigranci i imigrantki oraz reprezentanci i reprezentantki mniejszości etnicznych pytani są o doświadcza ...
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu
Oddajemy w Państwa ręce publikację Kampanii Przeciw Homofobii (KPH), opracowaną w ramach projektu „Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce” sfinansowanego ze środków Open Society Institute. Wzorem popr ...
CUDZOZIEMCY W KRAKOWIE. Monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających - raport
Przyczyną, dla której Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL zdecydowało się zrealizować projekt: „Monitoring krakowskich instytucji oraz miejsc istotnych dla obcokrajowców przyjeżdżających do Krakowa pod ...
Anti-Semitism Summary overview of the situation in the European Union 2001-2010
Raport ten jest siódma aktualizacją raportu \"Przejawy antysemityzmu w UE\", opublikowanego w 2004 przez poprzednika Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA) - Europejskie Centrum Monitorowania Przejawów Rasizmu i Ksenofobii. Ra ...
Białe plamy na mapie równości płci
Projekt Obserwatorium (nie)równości płci miał trzy cele – zdefiniować propozycje wskaźników do monitorowania równości płci, pokazać, na ich podstawie, istniejące problemy w obszarze równego traktowania kobiet i m ...
Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów.
Tematy związane z Afryką i jej mieszkańcami nie trafiają często na pierwsze strony polskich gazet i do głównych wydań serwisów informacyjnych. Jeżeli pojawiają się w medialnych czołówkach, to dzieje się tak najczęściej z powo ...
Ślepa na płeć - edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny.
Zadaniem szkoły nie jest jednak tylko przygotowywanie do studiów i do konkurowania na wolnym rynku, lecz przede wszystkim – do aktywnego, dającego poczucie godności i satysfakcji życia w społeczeństwie, które może przybrać r&o; ...