Bibliografia
Okładla dla

Żydzi - problem prawdziwego Polaka

Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski,

Rok2015
Okres2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN978-83-235-1802-0


Obszar Nauka
Hasło słownikowe Antysemityzm , Ksenofobia

Jest to pierwsze opracowanie materiału, jaki przyniosły badania nad antysemityzmem w okresie 20 lat budowania demokracji w Polsce. Prezentuje wyniki z 2012 roku porównane z danymi z roku 1992 i 2002. Wyniki wskazują, że z jednej strony demokracja sprzyja odrzucaniu wrogości wobec Żydów - odsetek antysemitów spadł znacząco w porównaniu z 2002 rokiem. Z drugiej jednak strony - co głosi podstawowa teza raportu - antysemityzm stał się częścią szerszego światopoglądu ideologicznego, nazwanego światopoglądem narodowo-katolickim. Wyniki wskazują także smutny fakt, że polska religijność i wielu przedstawicieli Kościoła wyraźnie wpływają na utrzymywanie się postaw antysemickich.

Więcej na temat publikacji we WSTĘPIE >>> 

 

SPIS TREŚCI

Ireneusz Krzemiński
Wstęp

Ireneusz Krzemiński
Wprowadzenie "Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci"

Ireneusz Krzemiński
Rozdział 1. Uwarunkowania i przemiany postaw antysemickich

Rafał Duluk
Rozdział 2. Szczególne uprawnieia kościoła katolickiego a antysemityzm

Jowita Wiśniewska
Rozdział 3. Opinie na temat mordu w Jedwabnem. Społeczne reperkusje książki Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi

Adrian Dominik Wójcik
Rozdział 4. Postrzegana instrumentalizacja historii i postrzeganie przyszłych relacji antyżydowskich

Krzysztof Chomicki, Marcin Jóźko, Wojciech Ogrodnik
Rodział 5. Polaków portert własny, Polaków portret innych. Stereotypy narodowe w świetle badań empirycznych.

Dominik Wasilewski
Rozdział 6. Frustracja i gniew a atrakcyjość skrajnej ideologii. Społeczne xródła aktów pzemocy wobec imigrantów oraz agresji słownej wobec znanych postaci życia publicznego w oczach studentów

Jerzy Bartkowski
Rozdział 7. Obecność w sferze publicznej - Żyd jako kandydat na prezydenta, przedsiębiorca i właściciel ziemi