Bibliografia
Okładla dla

Zjawisko przemocy w rodzinie wobec kobiet i mężczyzn - jakościowa część badania

TNS OBOP,

Rok2011
Okres11.2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Przesłanki Płeć

W listopadzie 2010 roku agencja badawcza TNS OBOP w ramach projektu ilościowojakościowego przeprowadziła badanie, którego głównym celem było poznanie opinii na temat przemocy w rodzinie wobec kobiet i mężczyzn osób, które
zawodowo związane są z tym problemem.
W ramach badania odbyły się cztery grupowe wywiady pogłębione praz 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych. Badanie jakościowe zrealizowano w czterech lokalizacjach – mniejszych i większych miastach Polski różnych regionów, tj.:
• Lublin (1 FGI i 5 IDI),
• Gdańsk (1 FGI i 5 IDI),
• Warszawa (1 FGI i 5 IDI),
• Toruń (1 FGI i 5 IDI).

SPIS TREŚCI

  1. Wprowadzenie
  2. Wnioski i rekomendacje
  3. Przemoc w rodzinie
  4. Doświadczenie
  5. Formy przemocy w rodzinie
  6. Charakterystyka ofiary i sprawcy
  7. Rozwiązywanie problemu i ocena współpracy
  8. Nowelizacja ustawy
  9. Metodologia badań jakościowych


Zobacz też - raport cz. 1 z badania ilościowego >>>

Zobacz też - raport cz. 2 z badania ilościowego >>>