Bibliografia
Okładla dla

Zgłaszam problem - Rzeczywistość osób homo- i biseksualnych w Polsce

Geje i lesbijki w Polsce – analiza badań dotyczących indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną prowadzonych w 2011 przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Autor/-ka praca zbiorowa
Rok2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN 978-83-923420-2-1
Link do raportu

W niniejszym badaniu staraliśmy się z jednej strony poznać skalę zjawiska dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz zebrać dokumentację dotyczącą konkretnych przypadków, z drugiej zaś – pozyskać dane, które zamierzamy wykorzystać do mobilizowania organów porządku publicznego oraz organów publicznych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie dyskryminacji do podejmowania konkretnych działań, zmierzających do ochrony tej grupy.
Przedmiotem projektu było przygotowanie i przetestowanie narzędzia internetowego do zbierania danych dotyczących indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce wraz z analizą udzielonej pomocy / wsparcia oraz towarzyszącym im procedurom i traktowaniu, zebranie danych od osób, które doświadczyły tego typu dyskryminacji, oraz dokonanie ich analizy w ujęciu socjologicznym, prawnym i psychologicznym. W oparciu o zebrane dane zostały opracowane i przedstawione w niniejszej publikacji rekomendacje dotyczące działań instytucji powołanych do przeciwdziałania dyskryminacji i pomocy jej ofiarom.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

wstęp
O projekcie

przypadki
Przypadki zgłoszone przez respondentów

analizy
Socjologiczna analiza przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną zebranych w ramach projektu Stowarzyszenia Lambda Warszawa
Krzysztof Kliszczyński

Prawno-karna analiza przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną zebranych w ramach Projektu realizowanego przez Fundację Batorego i Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Monika Płatek

Okiem prawniczki – krytyczne podsumowanie wyników badań przypadków dyskryminacji
Irmina Kotiuk

Analiza psychologiczna wyników badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Urszula Hermanowicz

rekomendacje
Rekomendacje końcowe