Bibliografia
Okładla dla

Zarządzanie różnorodnością w Polsce - raport

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Rok2009
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do publikacji

Raport ten jest pierwszą próbą analizy zarządzania różnorodnością w Polsce. Powstał jako część międzynarodowego Raportu w ramach projektu „CSR/Diversity”. Z konieczności ma on charakter wstępny. Stawia hipotezy i zaznacza obszary, które wymagają dalszych badań i kompleksowej diagnozy. Należy podkreślić, że są to obszary, które w czasach kryzysu i niepewności zatrudnienia nabierają szczególnego znaczenia – to właśnie miejsce pracy i zarządzanie różnorodnością jest tym obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu, który w czasach kryzysu może stać się priorytetowy. Jak mówi Anna Jawor, Koordynatorka Programów Społecznej Odpowiedzialaności Biznesu w IBM Polska „napięcie w takim okresie staje się na tyle duże, że potrzebna jest m.in. intensyfikacja działań CSR w miejscu pracy, w tym zarządzania różnorodnością, żeby je rozładować”.

Raport stara się również odnaleźć specyficznie polskie odcienie zarządzania różnorodnością – koloryt wynikający z polskich uwarunkowań społeczno – kulturowych i gospodarczych. Wątek ten, z konieczności jedynie szkicowo zarysowany, wydaje się szczególnie interesujący i zapraszający do dalszych studiów.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Polskie konteksty

1.1. Społeczeństwo i kultura
1.2. Gospodarka
1.3. Prawo

2. Główni aktorzy

2.1. Instytucje rządowe
2.2. Organizacje pozarządowe
2.3. Sektor prywatny
2.4. Inni aktorzy
2.5. Co wygrają aktorzy

3 Dobre praktyki z zakresu równości szans i zarządzania różnorodnością w Polsce

3.1. Accenture: Kobiecy Akcent
3.2. Carrefour: Partnerstwo dla rozwoju
3.3. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris: Komunikacja dwustronna symetryczna w miejscu pracy
3.4. Microsoft: Pracujący rodzic
3.5. PricewaterhouseCoopers: Zespół ds. Różnorodności

4. Motywacje, bariery i czynniki sukcesu wdrażania zarządzania różnorodnością w Polsce

4.1. Motywacje
4.2. Czynniki sukcesu
4.3. Bariery
4.4. Podsumowanie

Opinia ekspercka: dr Ewa Lisowska, Szkoła Główna Handlowa