Bibliografia
Okładla dla

Wspólnie przeciw dyskryminacji. Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania

INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Redakcja Łukasz Bojarski
Rok2016
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN 978-83-944503-0-4
Link do raportu

Obszar Prawo

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu „Wspólnie przeciw dyskryminacji” realizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów THEMIS w partnerstwie z Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Projekt dotyczył zagadnienia skutecznej realizacji przepisów antydyskryminacyjnych, relacji między sądami a organizacjami obywatelskimi oraz możliwości działania organizacji w postępowaniach. W ramach projektu sędziowie zaprosili do udziału w spotkaniach-seminariach przedstawicieli organizacji obywatelskich, świata nauki oraz instytucji publicznych, których działania związane są z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Spotkania były okazją do dyskusji o problemach, jakie pojawiają się w obszarze stosowania prawa antydyskryminacyjnego oraz sformułowania rekomendacji na przyszłość. Stały się także sposobnością do wymiany doświadczeń na gruncie lokalnym: poznania działalności lokalnych organizacji obywatelskich oraz dyskusji o przypadkach dyskryminacji charakterystycznych dla danej społeczności. 

 

SPIS TREŚCI
Spis skrótów 
Słowo wstępne 
Informacja o projekcie „Wspólnie przeciw dyskryminacji” 
Rekomendacje 
Stosowanie prawa antydyskryminacyjnego – perspektywa sądu, zagadnienia wybrane (K. Gonera) 
Stosowanie prawa antydyskryminacyjnego – perspektywa organizacji obywatelskiej, doświadczenia PTPA (M. Kułak) 
Wspólnie przeciw dyskryminacji – działania organizacji obywatelskich, dyskryminacja identyfikowana w środowisku prawniczym, ciekawe sprawy sądowe (Ł. Bojarski) 
Rola organizacji obywatelskich w procesie stosowania prawa antydyskryminacyjnego – materiały 
Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych (K. Gonera) 
Wymiar sprawiedliwości a organizacje społeczne w procesie stosowania prawa antydyskryminacyjnego (Ł. Bojarski) 
Testy dyskryminacyjne – kiedy, po co i jak? (K. Wysieńska-Carlo) 
Problemy ze stosowaniem prawa antydyskryminacyjnego zidentyfikowane w badaniach organizacji pozarządowych – przykłady 
Monitoring skuteczności funkcjonowania ustawy równościowej
„Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych” – monitoring wybranych polskich sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych 
Przestępstwa z nienawiści w Polsce na podstawie badań akt sądowych 
Przestępstwa nie stwierdzono. Prokuratorzy wobec doniesień o publikacjach antysemickich 
Wybrane wystąpienia uczestników spotkań w ramach programu „Wspólnie przeciw dyskryminacji” 
Przeciwdziałanie dyskryminacji a praktyka Policji (A. Gibadło) 
Dostęp Romów do świadczeń zdrowotnych – między teorią a praktyką (J. Wojnowska- Radzińska) 
Dyskryminacja osób z niepełnosprawnością (M. Szul-Fryda, K. Urbańska)
Społeczny kontekst niepłacenia alimentów (I. Desperak) 
Wspólne seminaria dla sędziów i organizacji społecznych – opis dobrej praktyki (Ł. Bojarski, K. Muszyński)
Program spotkań w ramach projektu „Wspólnie przeciw dyskryminacji” 
Poznań 
Płock 
Opole 
Łódź
Białystok 
Wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczestników „Wspólnie przeciw dyskryminacji” 
Literatura 
Publikacje dotyczące dyskryminacji 
Publikacje dotyczące relacji sądy – organizacje obywatelskie oraz związane z wymiarem sprawiedliwości 
Ciekawe linki 
Informacja o organizacjach prowadzących projekt 
THEMIS – Kim jesteśmy? 
INPRIS – Kim jesteśmy?