Bibliografia
Okładla dla

Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie.

Kampania Przeciw Homofobii

Rok2010
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-83-930480-8-3
Link do raportu

Obszar Prawo

"Oddajemy w Państwa ręce bardzo ważną publikację – pierwszą tak obszerną w języku polskim, która dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rodzin tworzonych przez osoby bi- i homoseksualne, a zwłaszcza z wychowywaniem dzieci przez rodziców o nieheteroseksualnej orientacji. Zagadnień niezwykle ważnych, ponieważ odnoszących się do sytuacji dzieci, które już, tu i teraz, w naszym kraju, są i żyją obok nas. Tak samo jak inne dzieci chodzą do przedszkoli i szkół, wychodzą na podwórko, chodzą na basen i grają w piłkę. Szacunkowe dane mówią, że ponad 50 tysięcy dzieci jest wychowywanych przez rodziców tej samej płci. To tyle, co małe miasto. Sytuacja prawna tych dzieci pozostaje nieuregulowana – ich rodzice nie mogą zawrzeć legalnego związku, nie jest możliwa adopcja dziecka, ani inne formy sprawowania opieki nad dzieckiem. Politycy zamiast dostrzec, że jest to poważny problem dotykający części obywateli naszego kraju, wolą unikać rzetelnej dyskusji na temat możliwych rozwiązań. Najczęściej pod adresem zarówno dzieci, jak i ich rodziców, padają słowa pełne stereotypów i uprzedzeń – słowa, które ranią i krzywdzą – a najbardziej cierpią na tym dzieci. Wychowywanie dzieci przez osoby homoseksualne jest wciąż w Polsce tematem, o którym się mówi zbyt mało i zbyt mało jest rzetelnych informacji. Brakuje publikacji i badań, a dyskusja w mediach zbyt często ma charakter sensacji. Naszym raportem chcemy wypełnić tę lukę i pokazać, że nie ma przeciwwskazań do tego, aby uznać prawo osób homoseksualnych do tworzenia rodzin i wychowywania dzieci. Publikacja ta powstała w efekcie prac zespołu prawników, psychologów i działaczy praw człowieka podczas trwania drugiego roku projektu „Monitoring dyskryminacji osób LGBT w Polsce” realizowanego przez stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii (dalej: KPH). W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej powstania." (...)

Raport jest analizą "zagadnień prawnych i psychologicznych związanych z funkcjonowaniem związków osób homoseksualnych, ich formalizacją oraz prawem osób homoseksualnych do wychowywania dzieci. Dostarczają rzetelnych informacji, analizując istniejące badania w tym zakresie, praktykę prawną polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz prawne rozwiązania funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej."
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp
Wprowadzenie do problematyki raportu
Marta Abramowicz

Chronologia doniesień prasowych na temat rodzin LGBT z 2009 r.
Greg Czarnecki

Pary jednopłciowe: zakładanie rodzin, rodzicielstwo i rozwój dzieci
dr Przemysław Tomalski

Prawo osób homoseksualnych do życia rodzinnego – prawo do wychowywania własnych dzieci
dr Monika Zima

Instytucjonalne rozwiązania prawne w zakresie regulacji związków jednopłciowych w Europie
dr Patrycja Pogodzińska

Prawne możliwości adopcji przez pary jednopłciowe w Europie.
Perspektywa polska
dr Anna Śledzińska-Simon

Podsumowanie działań prawników KPH w ramach projektu
„Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce w roku 2009”

Rekomendacje