Bibliografia
Okładla dla

Wpływ procesu prywatyzacji na położenie kobiet. Kobiety polskie w gospodarce okresu transformacji.

Raport z badań.

Centrum Praw Kobiet

Rok2000
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa


Przesłanki Płeć

Centrum Praw Kobiet we współpracy z Women, Law and Development International z Waszyngtonu przystąpiło pod koniec 1998 roku do realizacji projektu dotyczącego wpływu procesu transformacji na sytuację kobiet w Polsce. Celem projektu było zbadanie zmian w położeniu kobiet - zwłaszcza na rynku pracy - po roku 1989.

Wykonanie projektu przypada na koniec pierwszej dekady okresu transformacji czyli odchodzenia od systemu komunistycznego w Polsce. Ze swej natury gospodarki centralnie planowane były tzw. "gospodarkami niedoboru", w których nadwyżki popytu, będące efektem kontroli cen i racjonowania, występowały na wszystkich rynkach. Rynek pracy nie był pod tym względem wyjątkowy. Nadmierny popyt na siłę roboczą był spowodowany kontrolą płac, jaka miała miejsce we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych a więc praktycznie w całej gospodarce (z wyjątkiem tej części rolnictwa, która pozostawała w rękach prywatnych). Pracujący otrzymywali bardzo niskie wynagrodzenia, warunki pracy pozostawiały wiele do życzenia - ale nie było bezrobocia. Każdy obywatel, który chciał się zatrudnić, mógł dostać pracę. W rzeczywistości, liczba miejsc pracy przewyższała liczbę potencjalnych pracowników. Na każdą osobę, która zgłaszała się do lokalnego urzędu pracy, czekało kilkanaście ofert pracy. Każda kobieta, która pragnęła podjąć zatrudnienie, mogła to niezwłocznie uczynić.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
1.1 Pytania badawcze
1.2 Przegląd działań podjętych w ramach projektu
1.3 Zastosowane metody badawcze
2. Analiza stanu prawnego
2.1 Konstytucyjne gwarancje równouprawnienia
2.2 Międzynarodowe regulacje prawne
2.3 Kodeks pracy
2.4 Molestowanie seksualne w pracy
2.5 Emerytury
2.6 Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
2.7 Podsumowanie
3. Kobiety na rynku pracy w Polsce w latach 90.
3.1 Aktywność zawodowa
3.2 Bezrobocie
3.3 Zatrudnienie
3.4 Wynagrodzenia
3.5 Podsumowanie
4. Wyniki I fazy badania
4.1 Pożądane cechy kandydatów do pracy
4.2 Cechy przypisywane pracownikom w zależności od ich płci
4.3 Rozmowa kwalifikacyjna - dodatkowe pytania dla kobiet
4.4 Podsumowanie
5. Wyniki II fazy badania
5.1 Ocena procesu transformacji
5.2 Wady i zalety kobiet - pracowników, zawody kobiece i męskie
5.3 Stanowiska kierownicze
5.4 Wynagrodzenia
5.5 Prawo pracy
5.6 Podsumowanie
6. Wyniki III fazy badania
6.1 Ocena procesu transformacji
6.2 Firma prywatna a państwowa
6.3 Stanowiska kierownicze
6.4 Wynagrodzenia
6.5 Poszukiwanie pracy
6.6 Podsumowanie